Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Franciszkańska radość z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi

Cały grudzień 1986 roku spędziłem w Berlinie Wschodnim, tj. w stolicy ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) jako stypendysta-naukowiec przy Uniwersytecie im. Humboldta, Uniwersytet miał dla swych gości mieszkanie w kamienicy przy Mühlen Strasse 3 w północnej dzielnicy miasta Pankov.

Wieczorami lub w dni wolne spacerowałem dla rekreacji w pobliżu mej kwatery położonej blisko słynnego muru oddzielającego część wschodnią, enerdowską, od zachodniego Berlina, odciętego zresztą jako enklawa na terenie NRD od tak zwanych Niemiec Zachodnich, czyli Republiki Federalnej Niemiec (RFN). W czasie tych spacerów natknąłem się na franciszkański klasztor, położony kilkadziesiąt metrów od muru berlińskiego przy Wollank Strasse 19.

Zaskoczony faktem istnienia placówki klasztornej w ateistycznym Berlinie wszedłem któregoś dnia do kaplicy tychże franciszkanów (brązowych). Odmawiano akurat wówczas wieczorną liturgię godzin. Lubię modlić się w obcym języku, ponieważ modlitwa taka wymaga większego skupienia dla zrozumienia myślowej lub recytowanej treści. Przyłączyłem się więc do modlących braci franciszkańskich i z podanego mi brewiarza wygłaszałem słowa wybranego tekstu i psalmu. Po nabożeństwie jeden z zakonników zainteresował się niecodziennym wiernym. Trzeba pamiętać, że tylko najbardziej odważni Niemcy ośmielali się wówczas nawiedzać obiekt klasztorny. Byłem wtedy niemal jedyny w kaplicy spoza niewielkiego grona zakonników tego klasztoru. Rozmowa, która się wywiązała, miała ciekawe dalsze następstwa. Zakonnik ten poprosił mnie o dalsze spotkania. Odwiedził mnie nawet w mej kwaterze i po nabraniu zaufania do mnie przedstawił mi znaną sobie w niewielkim zakresie historię swojego życia.

 

Nieznane mu było jego pochodzenie, nie wiedział nic o swych rodzicach ani o wczesnym dzieciństwie. Bardzo późno dowiedział się (od opiekującej się nim siostry zakonnej), że jako niemowlę został zabrany z Warszawy przez Niemców z Domu Małego Dziecka (można przypuszczać, iż było to w 1943 lub 1944 r.) i przewieziony na tereny późniejszej NRD. Jako miejsce urodzenia władze niemieckie podały Warszawę. Według zdobytych przez niego później informacji, z pisma dyrektora Caritasu do pani Friedl w Heiligenstadt, był umieszczany w różnych klasztorach i domach dziecka. Tak więc, był w Niederstein na Śląsku, potem w domu przesiedleńczym w Bischofswerda. W 1947 r. trafił do katolickiego domu dziecka w Biesenthal, którym opiekowały się siostry św. Jadwigi (Hedwigschwester). Gdy miał pięć lub sześć lat przejęły go urszulanki w Neustadt/Dosse. Tutaj spędził większą część swego dzieciństwa. Właśnie w Neustadt/Dosse, dopiero około roku 1956 poddano go badaniu lekarskiemu i na podstawie tego badania ustalono przypuszczalny jego wiek życia, a zatem także datę urodzenia. Oficjalnie zapisano tę datę jako 16 grudnia 1944 r. Miał się nazywać Sorfte. Nie wiedział oczywiście skąd to nazwisko się wzięło i jakie jest jego pochodzenie. Ustalający tę datę urodzenia nie zastanawiali się zapewne, że jest ona zupełnym nonsensem, bowiem Warszawa w tym czasie była zupełnie zniszczona i zapewne nie było w niej wówczas rodzącej kobiety. Sprawą szokującą jest, że mały Sorfte uzyskał imię Walter dopiero na chrzcie 23 grudnia 1955 r., o który zatroszczyły się zakonnice.

Od tego czasu, aż do pełnoletniości znajdował się pod opieką Caritasu, do którego zwracał się zresztą także później. Caritas postarał się także dla niego o prawnego opiekuna, którą została niejaka panna Oltschewski z Berlina, z którą miał jednak niewielki kontakt osobisty..

Nie wiedział nic, jakie były powody, że nie otrzymał ogólnej szkolnej edukacji. Przypuszczalnie musiał otrzymać elementy podstawowej nauki, ale na czym ona polegała, czego dotyczyła i jak długo trwała - nic nie wiedział. Listy do mnie zawsze pisała mu jakaś poproszona osoba.

Mniej więcej od 1957 roku siostry próbowały dać mu jakąś rodzinę zastępczą. W ten sposób był jakiś czas w Poczdamie, Butzow i Anklam. Wie, że 1 marca 1958 roku znalazł się w rodzinie Edwarda Zwingmanna w Bösekendorf koło Neuendorf, w miejscowości przygranicznej na Eichsfeld. Pracował tam jako pomocniczy robotnik rolny. Gdy skończył 14 lat zaczął nawet otrzymywać niewielką zapłatę. Gdy zaczęto stawiać zasieki graniczne oddzielające od siebie dwa państwa niemieckie, rodzina Zwingmanna opuściła gospodarstwo rolne i przeszła do RFN. W ten sposób mały Walter Sorfte został sam na gospodarstwie. Na skutek starań miejscowego proboszcza i Caritasu po kilku tygodniach znalazł się w klasztorze górskim (Bergkloster) w Heiligenstadt, w domu macierzystym sióstr szkolnych z Heiligenstadt. Zainstalowano go tu na stałe 1 grudnia 1961 roku Opiekunką osobistą chłopca została siostra Wilburga, z którą utrzymywał kontakt przez dalsze lata, gdy już opuścił to miejsce. W domu zakonnym sióstr sprawował wszystkie możliwe funkcje w gospodarstwie rolnym, w ogrodzie i w domu. Od 1969 r. pracował jako pierwszy palacz tego domu oraz pomagał przy budowie i remontach.

Ponieważ chciał zostać bratem franciszkańskim, nawiązał kontakt z ośrodkiem tego zakonu Kirbscher Berg w Dingelstädt. Dnia 1 września 1976 r. został przyjęty do domu zakonnego franciszkanów do prac w ogrodzie i w domu, aby później na własne życzenie być przyjętym do zakonu. Nastąpiło to 22 sierpnia 1979 r. Przyjął imię Antonius-Antoni i rozpoczął nowicjat.

W tym czasie, gdy poznałem brata Antoniego, był dozorcą domu zakonnego   i opiekował się ogrodem. Sam wysnuł przypuszczenie, że był dzieckiem polskim. Zupełny brak troski o jego losy może to potwierdzać. Bardzo zależało mu na ustaleniu jego pochodzenia i gorąco mnie prosił o pomoc w tej sprawie. Miał niespotykanie dobre, współczujące serce. Gdy się spotykaliśmy , miał zawsze dla mnie w przepastnej kieszeni sutanny coś dobrego: banana, czekoladę lub pomarańczę. Bracia otrzymywali czasem jakąś paczkę z Zachodu. U nas w tym czasie było to o wiele trudniejsze. Ponieważ święta Bożego Narodzenia 1986 roku spędzałem samotnie w Berlinie i dopiero w Sylwestra mogłem opuścić to wielkie miasto, to na kilka dni przed wyjazdem (26 grudnia) przyniósł mi to, co miał najlepszego, bym zabrał te podarunki do domu na Nowy Rok i uradował swych najbliższych. Były to pomarańcze, greipfruty, orzechy, pierniki, kawa, czekolada itp. Trzeba pamiętać, że w tym czasie o te produkty delikatesowe było w Polsce niezmiernie trudno i stanowiły one rarytasy. Jak szczelna była wówczas granica, nawet między Polską a NRD, może świadczyć fakt, że gdy wyjeżdżałem do Berlina i w przewidywaniu odczytów naukowych chciałem zabrać kilka swych prac, to musiałem sporządzić pełny spis mych prac i dokumentów potwierdzony przez władze uniwersytetu dla potrzeb Urzędu Celnego (na pamiątkę przechowuję te dokumenty). W przeciwnym wypadku, w razie kontroli wszystko to mogło być skonfiskowane, a ja posądzony o szpiegostwo.

Brat Antoni miał prawdziwie franciszkańską duszę i wielkie nabożeństwo do świętego Franciszka. Był niezwykle pokorny, a przy tym bardzo usłużny. Pewne fakty świadczące o tym opiszę później.

Ustaliłem, że moja pomoc dla brata Antoniego mogła pójść w dwóch kierunkach. Po pierwsze zwróciłem się z prośbą o pomoc w jego sprawie, tj. o możliwość ustalenia faktu i daty wywiezienia jego jako polskiego dziecka z Warszawy (zwłaszcza w okresie nasilonych represji na Zamojszczyźnie) do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi - Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Piotrkowska 149. Niestety na tym się skończyło. Zdawałem sobie sprawę z tego, że uzyskanie potrzebnych informacji i dokumentów od władz NRD może być trudne lub nawet niemożliwe i dlatego postanowiłem dać bratu Antoniemu najpierw to, co było możliwe, tj. poznanie Polski, kraju, którego zupełnie nie znał, a który uważał za kraj swego urodzenia. Chodziło mi więc o sprowadzenie brata Antoniego do Polski, by spełnić jego pragnienia. Sprawa nie była jednak wówczas prosta. Formalnie Polska i NRD były krajami zaprzyjaźnionymi, o tym samym socjalistyczno-komunistycznym ustroju, ale granica dla ruchu osobowego była praktycznie zamknięta. Przyjazd brata Antoniego wymagał specjalnego zaproszenia. .W liście z 13 kwietnia 1987 r. brat Antoni informował mnie, że zwykłe zaproszenie ode mnie, które otrzymał na początku kwietnia, jest dla Ludowej Policji NRD (Volkspolizei) niewystarczające, ponieważ nie ma dostatecznego uzasadnienia wyjazdu, np. jubileusz urodzin, małżeństwa, ślub, pogrzeb lub jakieś inne ważne rodzinne wydarzenie. Tego rodzaju trudność zmusiła mnie do dalszych, na szczęście udanych działań. Gdy dzisiaj jeździmy bez trudu i bez żadnych problemów we wszystkie zakątki świata, to ówczesne restrykcje wydają się nam zapewne być zmyśloną bajką. A było to przecież tak niedawno ! Otóż zaproszenie do siebie obywatela NRD musiało być udokumentowane szczególną okolicznością i odpowiednio uzasadnione, że jest to ktoś bliski. Na szczęście wpadłem na pomysł, który wydawał mi się wtedy genialny. W czerwcu 1987 r. wypadało 35 lecie mego ślubu z mą żoną Zofią. Była to tak zwana okrągła rocznica, bardzo uznawana przez Niemców. Tak się złożyło, że w czerwcu miał też przybyć do Łodzi Ojciec Święty Jan Paweł II, co było niezwykłą okazją do tego, by mój franciszkanin mógł zobaczyć papieża i oddać mu hołd. Formalności zaproszenia były dość skomplikowane. Zaproszenie musiało spełniać warunki formalne i być potwierdzone przez notariusza, a następnie przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie wykonałem sam. Tłumacz przystawił tylko pieczęć. We wtorek powielkanocny dn. 21 kwietnia 1987 r. o godz. 9 rano otrzymałem list-ekspres od brata Antoniego, a już następnego dnia o godzinie 13 wysłałem także ekspresem (poleconym) kopię aktu małżeństwa i list zapraszający na uroczystość 35.lecia. Ku wielkiej radości obu stron władze NRD wyraziły zgodę na wyjazd Waltera Sorfte do Łodzi na 1 miesiąc. Poinformował mnie o tym w liście z 23 maja. Do Łodzi wyjechał z Berlina przez Kutno dn. 9 czerwca we wtorek po Zielonych Świętach. Powitałem go dn. 10 czerwca na dworcu Kaliskim. Zamieszkał w naszym domu. Problem był jednak taki, że nie znał ani jednego słowa po polsku i wymagał przez to osoby towarzyszącej. Ode mnie do katedry jest około 15 minut pieszo. Zapoznałem więc gościa z trasą, dałem mu swój adres i telefon. Wieczorem zapragnął być w katedrze na mszy i nabożeństwie czerwcowym. Zostawiłem go w kościele, pouczyłem jeszcze raz, jak ma wracać, i pojechałem załatwiać pilne sprawy. Wieczorem brat Antoni jednak do nas do domu nie wrócił. Rozpocząłem poszukiwania. Objeżdżałem autem opustoszałe ulice i uliczki wokół placu katedralnego, ale bez skutku. Minęła pełna napięcia noc. Rano odebrałem telefon z Kurii. Brat Antoni znajduje się w pałacu biskupim i czeka na mnie. Okazało się, że zakonnik modlił się w katedrze aż do jej zamknięcia. Po wyjściu, już gdy było ciemno, stracił orientację i tak zgubił drogę, że szedł w przeciwnym kierunku. Zawrócił, chodził w pobliżu katedry całą noc, chowając się po bramach, gdy zobaczył patrole milicji, wówczas częste i liczne z uwagi na ochronę katedry przed przybyciem papieża. Rano zdecydował się wejść do Kurii. Znaleziono tłumacza, przez którego wyjaśnił okoliczności przykrego zdarzenia oraz poinformował u kogo mieszka. Dano mi niezwłocznie znać i uszczęśliwiony mogłem go odebrać. To niefortunne zajście miało jednak dla brata Antoniego także dobre strony. Miał okazję być przedstawionym wysokim pracownikom Kurii oraz księdzu Biskupowi, od którego otrzymał błogosławieństwo. Gdy przywiozłem go do domu, okazał taką skruchę swej nieudolności, że rzucił się na kolanach do nóg mej żony. Ciekaw jestem, czy taki gest mógłby okazać ktoś inny.

Wydarzeniem dla niego najważniejszym była jednak bytność na lotnisku Lublinek dnia 13 czerwca, gdzie widział dobrze papieża, bowiem załatwiłem mu miejsce w sektorze dla duchownych. Był również w katedrze na powitaniu dostojnego gościa. Brat Antoni był także serdecznie goszczony przez braci franciszkanów z ulicy Rzgowskiej, z Łagiewnik i przez bernardynów z ulicy Spornej. Franciszkanie zajęli się nim tak troskliwie, że sprawili mu wycieczkę do Warszawy. Tam też umieścili go w pociągu do Berlina. Miał więc pełną radość z pobytu w wyśnionym kraju. Jego losem zainteresowałem także Stowarzyszenie Dzieci Germanizowanych (wówczas przy ul. Mielczarskiego 5, m.35 z działającą tam m.in. p. Heleną Orzechowską).

Przez parę lat utrzymywałem z bratem Antonim kontakt listowny. W karcie świątecznej z dn. 18 grudnia 1987 r. pisanej z Pankov (przez "prywatnego sekretarza" - współbrata) , a otrzymanej przeze mnie dopiero 5 stycznia 1988 r. donosił mi z franciszkańskim zawołaniem pace e bene - pokój i dobro o najważniejszym wydarzeniu zakonnym owego roku, tj. o święceniach diakonatu tego dnia współbrata zakonnego.

Nie udało mi się zobaczyć jeszcze raz brata Antoniego, choć czyniłem takie starania. W czerwcu i lipcu 1988 r. przebywałem w uniwersytetach Drezna i Lipska. Miałem w planie wypad na konferencję statystyczną w Berlinie. Współbrat Antoniego Johannes zatroszczył się nawet o zapewnienie mi kwatery. Chciałem się zobaczyć ponownie z zaprzyjaźnionymi braćmi. Wyjazd do Berlina nie doszedł jednak do skutku ze względów finansowych i potrzebnych zezwoleń.

W listopadzie 1988 r. brat Antoni został przeniesiony z Berlina do domu centralnego franciszkanów na Kerbscher Berg w Dingelstädt/Eichsfeld. Donosił o tym do mnie w karcie z 2 stycznia 1989 r. i ponownie z 12 listopada 1989 r.

Donosiłem bratu wówczas (7 lutego), że przed kilkoma dniami oglądałem film dokumentalny z czasów wojny produkcji zachodniej, oparty na niemieckich kronikach wojennych, przedstawiający tragiczne wydarzenia zabierania polskim rodzicom ich dzieci w wieku od 6 tygodni do 14 lat na Zamojszczyźnie i przez Warszawę transportowanych do Niemiec z okręgu Zamościa. Myślę, że w archiwach TVP znajduje się ten film. Być może posłużył także jako kanwa odcinka filmu Polskie Drogi.   W wymienionym liście do mnie brat Antoni wyraził wówczas pragnienie, aby w sierpniu tego roku być w Polsce na pieszej pielgrzymce na Jasną Górę i mieć możliwość ponownie z nami się spotkać i porozmawiać.

Ostatni list od brata Antoniego otrzymałem 11 czerwca 1990 r. (z 5 czerwca), informujący mnie, że dziękuje za ponowne zaproszenie, ale jest bardzo zapracowany i ma przez to trudności z wyjazdem do Polski

W piątek dn. 7 wrzesnia1990 r. otrzymałem wiadomość z klasztoru franciszkanów na Kerbscher Berg w Dingelstädt/Eichsfeld (5603), że we wczesnych godzinach rannych 31 sierpnia 1990 r. po krótkiej, ciężkiej chorobie brat Antoni (Walter) Sorfte został powołany do wieczności w wieku 45 lat życia i 12 lat w zakonie. Rekwiem żałobne odbyło się 4 września o godzinie 11 w kościele klasztornym, po czym odbył się pogrzeb na cmentarzu klasztornym.

O tym smutnym fakcie powiadomiłem Stowarzyszenie Dzieci Germanizowanych w Łodzi, które zamówiło w jego intencji mszę świętą odprawioną w styczniu 1991 r. w obecności członków Stowarzyszenia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi przez ks. bp. Adama Lepę. Informacja o mszy została przeze mnie wysłana dn. 24 grudnia do braci franciszkanów. Niestety nawet później nie mogłem się dowiedzieć bliżej o przyczynie śmierci tego potężnego mężczyzny. Było to dla mnie bardzo dziwne i tajemnicze.

Tym wspomnieniem pragnę oddać hołd wszystkim dzieciom polskim wywiezionym, maltretowanym, zmuszanym do ciężkiej, nieludzkiej pracy, także niemczonym. Co ciekawe,

jakaś iskra tliła się jednak niespodziewanie w duszy brata Antoniego, która kierowała jego myśli i serce ku Polsce. Nie mógł służyć Polsce, to poświęcił się Bogu, a tak jak potrafił i mógł, służył także ludziom.

Tym artykułem chciałbym także zaapelować do Instytutu Pamięci Narodowej o rzetelne i dokładne zajęcie się losem polskich dzieci, wywiezionych z Polski i swego kraju pozbawionych. Mam nadzieję, że obecnie są już bardziej sprzyjające warunki domagania się udostępnienia dokumentacji znajdującej się w archiwach niemieckich. Powinno to być wszystko dokładnie zbadane i polskiej społeczności udostępnione. Według mojej wiedzy ukazały się następujące pozycje obrazujące los polskich dzieci maltretowanych przez hitlerowców w czasie wojny:

dr Roman Hrabar - "Lebensborn", czyli źródło życia, wydanie 3 uzupełnione, wydawnictwo "Śląsk" 1980, stron 264 (dawniej 40 zł),

Józef Wnuk, Helena Radomska-Strzemecka - Dzieci polskie oskarżają (1939-1945), Instytut Wydawniczy PAX, wyd. 1, nakład 5000, Część I: Dokumenty zbrodni hitlerowskiej - Józef Wnuk; Część II: Okupacja w oczach młodzieży - Helena Radomska-Strzemecka,

Władysława Pawłowicz - Urszulo! Gdzie jesteś, artykuł w Aspekcie Polskim.

Prawdopodobnie jest tych pozycji więcej. Proszę o informację i wspomnienia na adres Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Może kiedyś powstanie z tego jakaś dodatkowa publikacja.

                                                                                                Tadeusz Gerstenkorn

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

AKTUALNOŚCI

ZUS - otwarte szkolenia, edukacja !

News image

Szanowni Państwo,Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wiele ciekawych przedsięwzięć, które są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy dotrzeć...

Piątek, 8 Wrzesień 2017

Więcej...

70 rocznica urodzin bł.ks.Jerzego Popiełuszki - zaproszenie

News image

Fundacja im.Ks. Jerzego Popiełuszko "Dobro" wraz z najbliższą Rodziną Ks. Jerzego ,pragnął zaprosić wszystkich,którym bliska jest osoba Ks. Jerzego,...

Czwartek, 10 Sierpień 2017

Więcej...

Reiki

Reiki jako metoda leczenia ukazuje, jak bardzo człowiek jest skory pominąć pytanie o źródłopochodzenia wpływów duchowych, byleby tylko osiągnąć jeden...

Piątek, 4 Sierpień 2017

Więcej...

Tekst Ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego z najnowszego numeru „Egzorcysty”

UzdrowienieNa kartach Pisma Świętego, a szczególnie w Ewangelii mamy liczne przykłady przywracania zdrowia ciała i duszy, nawet wskrzeszania do życia....

Piątek, 4 Sierpień 2017

Więcej...

ZAPROSZENIE

Szczęść Boże!W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w uroczystościach ku czci św. Maksymiliana MariiKolbego w 76. rocznicę Jego...

Piątek, 4 Sierpień 2017

Więcej...

Warszawskie murale powstańcze 2017

News image

Warszawskie murale powstańcze 2017 - fotoreportaż Roberta Łukaszewicza (KSD)

Wtorek, 1 Sierpień 2017

Więcej...

OTO POLSKA - współczesne malarstwo patriotyczne

News image

OTO POLSKA współczesne malarstwo patriotyczne Agnieszka Sakiewicz Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej Rok 2017 rozpoczęłam objęciem...

Wtorek, 1 Sierpień 2017

Więcej...

29.07.2017 g.19ta - AMICUS na Zoliborzu, Warszawa!!!

News image

Środa, 19 Lipiec 2017

Więcej...

Z listów do przyjaciół. I znajomych. Ameryka odkrywa duszę Europy

„Krwawe prześladowania chrześcijan prowadzone przez tzw. Państwo Islamskie (ISIS) mają znamiona zbrodni ludobójstwa. Uznanie na forum międzynarodowym ludobójczego charakteru działań ISIS pozwoli skutecznie...

Poniedziałek, 10 Lipiec 2017

Więcej...

USA - red.Witold Rosowski zaprasza na spotkanie z p.poseł Krystyną Pawłowicz !

News image

Piątek, 16 Czerwiec 2017

Więcej...

MUSICA SACRA POLONIAE SEMPER FIDELIS (II)

10 VI 2017    O staropolskiej muzyce sakralnej i jej arcydziełach z epoki  średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. link...

Poniedziałek, 12 Czerwiec 2017

Więcej...

Podróż Prezydenta Andrzeja Dudy do Gruzji

News image

 Kilkudniowa podróż Prezydenta Andrzeja Dudy razem z Małżonką Agatą Kornhauser Dudą do Gruzji, w dn. 29-31 maja br., to niewątpliwie...

Niedziela, 4 Czerwiec 2017

Więcej...

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Fundacji im. Brata Alberta - 18 maj 2017

News image

Czwartek, 18 Maj 2017

Więcej...

Msza polowa 21 maj 2017

News image

Czwartek, 18 Maj 2017

Więcej...

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW

News image

Podstawowym uwarunkowaniem komunikacji medialnej jest człowiek jako wolny i rozumny, osobowy podmiot. Media to ludzie, a tam, gdzie jest człowiek,...

Czwartek, 18 Maj 2017

Więcej...

Protest KSD ws. ataków na kapłanów

News image

PROTEST KSD ws. ataków na kapłanów Ludzie, którzy nauczyli się życia na koszt podatników, niezależnie, czy w strukturach władzy różnego...

Poniedziałek, 15 Maj 2017

Więcej...

Nowy portal centrum.media.pl. Polecamy.

News image

Powstał nowy portal centrum.media.pl. Serdecznie polecamy, nie tylko dlatego, że tu znajdziecie ciekawe felietony. Ten portal stworzyli młodzi polscy dziennikarze....

Piątek, 12 Maj 2017

Więcej...

"Kocham cię jak Irlandia" - 11.05, g.15,20 pr.1 TVP

News image

Uwaga  w dniu 11 maja o godz 15,20 w TVP Pr. 1 w Obserwatorze,  emisja filmu zrealizowanego w Irlandii dotyczącego...

Czwartek, 4 Maj 2017

Więcej...

film w tv Trwam - 8 i 9.05.2017 -„Konzentrationslager Flossenburg”

News image

„Antologia niemieckich obozów koncentracyjnych w Europie”   Film dokumentalny Czas 43,50 min Reżyseria – Leszek Ciechoński Zdjęcia -  Piotr Zarębski Montaż...

Środa, 3 Maj 2017

Więcej...

Cykl wykładów Marka Dyżewskiego - "Gdzie skarb nasz, tam serce nasze"

News image

Już w najbliszą sobotę 6 maja o godz. 16 w Domu Dziennikarza przy Foksal rozpocznie się kolejny cykl wykładów muzykologa...

Niedziela, 30 Kwiecień 2017

Więcej...

4.06 - Zakopane - konferencja "Góry, ludzie,wiara"

News image

Nazwa imprezy: Góry, Ludzie, Wiara #100-20-10; Konferencja Naukowa w roku jubileuszów (100-lecie Fatimy, 100-lecie śmierci Brata Alberta, 20-lecie pobytu JPII...

Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017

Więcej...

25.05, 19.oo - Msza św. dziękczynna za ks. Drozdka SAC

News image

25 maja 2007r., po długiej chorobie odszedł do „Domu Ojca” Ks. Mirosław Drozdek – pallotyn. Przeżył 65 lat, w...

Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017

Więcej...

Bieg na 800 m - by uratować życie !

News image

  Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów – Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Stadnikach. · Stadniki, Województwo małopolskie ·  Już jest! Zapowiadany, pełen inspiracji...

Sobota, 22 Kwiecień 2017

Więcej...

Wielkanoc 2017 - dla całego KSD

News image

Błogosławionych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania, aby przyniosły Wam nową moc wiary, nadziei i miłości -         życzy Katolickie...

Piątek, 14 Kwiecień 2017

Więcej...

Smoleńsk – Polska pamięta!

News image

W 7. rocznicę Smoleńskiej Tragedii, Polska znów na chwile przystanęła na modlitwie i wspomnieniach. Oddaliśmy hołd wszystkim tym, którzy 10...

Piątek, 14 Kwiecień 2017

Więcej...

Niedziela Palmowa w Częstochowie – homilia abp. Wacława Depo

News image

W Niedzielę Palmową abp Wacław Depo, metropolita częstochowski przewodniczył Mszy Świętej w bazylice archikatedralnej sprawowanej dla młodych w związku z...

Wtorek, 11 Kwiecień 2017

Więcej...

Sprostowanie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego z dnia 31 marca 2017 r.

News image

Sprostowanie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego z dnia 31 marca 2017 r.                 w sprawie Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów                  Katolickie...

Sobota, 1 Kwiecień 2017

Więcej...

Jubileusz częstochowskiego Kościoła w obiektywie Krzysztofa Wierusa.

News image

Jubileusz częstochowskiego Kościoła w obiektywie Krzysztofa Wierusa.           Wśród diecezji i metropolii, świętujących swe „narodziny” przed ćwierćwieczem, była również archidiecezja...

Środa, 29 Marzec 2017

Więcej...

Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

News image

  Międzynarodowemu Katolickiemu Festiwalowi Filmów i Multimediów, od 1986 r. przyświecają słowa, zaczerpnięte od św. Maksymiliana Marii Kolbe: "Zdobyć...

Wtorek, 28 Marzec 2017

Więcej...

misterium wielkopostne pt. DRZEWO PRZENAJSZLACHETNIEJSZE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA misterium wielkopostne pt. DRZEWO PRZENAJSZLACHETNIEJSZE W żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest......

Niedziela, 26 Marzec 2017

Więcej...

Dziesięć prostych słów

News image

Każdy ma swój styl, swoje upodobania muzyczne. Ma też swoją historię. Artyści -  muzycy, wokaliści, kompozytorzy,  poeci. Zainspirował ich...

Sobota, 25 Marzec 2017

Więcej...

Koncert pasyjny

News image

 

Piątek, 24 Marzec 2017

Więcej...

Premiera albumu muzycznego „Dekalog” już 24 marca!

News image

To projekt podjęty wspólnie ze Stowarzyszeniem Papieskim „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Poza promocją wartości, jakie niosą ze sobą przykazania,...

Piątek, 24 Marzec 2017

Więcej...

zaproszenie do PASTy 23.03.2017 do kina PAST

News image

Środa, 22 Marzec 2017

Więcej...

ZAPROSZENIE Z KRAKOWA

4xP: Profesjonalizm, Pieniądz, Pasja i Pan Bóg – czyli jak to poukładać?   Ile w tym miesiącu zarobiłeś? Myślisz, że...

Wtorek, 21 Marzec 2017

Więcej...

Więcej w: Aktualności


PUBLICYSTYKA

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Zdziwienia zdziwieniami

Tak Kolego, dziwienie się nie musi być czymś infantylnym. Skoro człek w … pewnym wieku nie ustaje w zdumieniach, to...

Niedziela, 17 Wrzesień 2017

Więcej...

Oświadczenie - dot. red.Klaudiusza Pobudzina, p.o.dyr.TAI TVPs.a.

News image

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY ASSOCIATION CATHOLIQUE DES JOURNALISTES  www.ksd.media.pl    Warszawa, dn. 7.09.2017r.   Oświadczenie     W związku z bardzo licznymi...

Czwartek, 7 Wrzesień 2017

Więcej...

Ogólnopolska Konferencja Kultury - w cieniu realiów ?

News image

  Konferencja urzędników?      Zdumiewający status ma  - ogłoszona niezwykle dyskretnie – tzw, Ogólnopolska Konferencja Kultury,pod egidą MKS iDN....

Wtorek, 5 Wrzesień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Instalacja w procesie

Fatima 1917. I wojna światowa już trzeci rok zbiera niesamowicie krwawe żniwo. Matka Boża ostrzega, że jeżeli ludzie nie przestaną...

Niedziela, 3 Wrzesień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Okrzyki z Mordoru i czy warto być agentem

Od razu wyjaśniam, że pierwsza część tytułu to jeno kondensat opisu lęków pewnego środowiska mordowanego przez pisowskich siepaczy, tudzież pewnej...

Poniedziałek, 28 Sierpień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Korniki i pożytki z oprysków

Całe szczęście, że przynajmniej w dramacie korników białowieszczańskich okazałeś przytomność. To świadczy, że lewacki hałas niekoniecznie musi obezwładniać wszystkich byłych...

Sobota, 19 Sierpień 2017

Więcej...

z cyklu: Spod Jasnej Góry/2/ - „Ale chroń mnie, Panie, od pogardy. Przed nienawiścią strzeż mnie, Bo

News image

                                                        z cyklu: Listy spod Jasnej Góry [ 2]            Lektura wpisów internetowych z dni ostatnich jest porażająca....

Czwartek, 17 Sierpień 2017

Więcej...

spod Jasnej Góry...15 sierpnia 2017r.

News image

  ...z mego okna, w Częstochowie...          Myślę sobie o tej mojej kochanej Polsce,  a w głowie brzmią pytania: Czy...

Poniedziałek, 14 Sierpień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół. I znajomych. Jeszcze raz o Powstaniu Warszawskim

Skoro na mój tekst „Pamięć o Powstaniu Warszawskim musi trwać”* zareagowałaś nerwowo czemuś, i jakoś… nieadekwatnie wobec faktów, wobec tego...

Poniedziałek, 7 Sierpień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Kody dostępu

Z głębi aktualnych instrukcji totalnej opozycji wydobywa się bojowe hasło „Precz z komuną!”, ale i dramatyczne indywidualne przeczucia: Będę siedzieć...

Poniedziałek, 31 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół. I znajomych. Drogi i bezdroża natchnień

Na pytanie o ocenę ruchu Prezydenta w sprawie KRS - mimo Twojej kpiącej zaczepki, iż jest - jak ongiś p....

Poniedziałek, 24 Lipiec 2017

Więcej...

APEL POLONII W USA I KANADZIE DO PREZYDENTA RP

News image

24.07.2017r. Nowy Jork, USA 3 razy TAK!!! Szanowny Panie Prezydencie. Jako zahartowani w walce o wolną i sprawiedliwą Polskę działacze...

Poniedziałek, 24 Lipiec 2017

Więcej...

Do Koleżanek i Kolegów dziennikarzy, wobec haniebnych awantur w Sejmie RP

News image

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY                                                                                      Łukta, 20. 07.2017 . r.            ...

Piątek, 21 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Gorączki (nie)polityczne

Trawi nas bieżączka. A oddziałki postępu szczególna. Czy z przeczuć zamieszania przy kasie i konieczności rozliczenia się z przedwakacyjnych zadań......

Piątek, 21 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Lewe hufce

Lewość - szeroko rozumiana - to hufce ciągłej walki: O pokój, o sprawiedliwość, z zacofaniem (szczególnie z Wiarą i Kościołem...

Poniedziałek, 17 Lipiec 2017

Więcej...

PPP - warto wiedzieć ! debiut kol.z Olsztyna, koło KSD

News image

Partnerstwo publiczno-prywatne czyli studnia bez dna dla wybranych.   Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to skuteczna metoda prywatyzacji majątku komunalnego i wyprowadzania...

Wtorek, 11 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Ameryka odkrywa duszę Europy

Rozwijaniem ważnego wskazania prezydenta  Donalda Trumpa, iż „Polska jest duszą Europy” nie będę cię męczył, ponieważ dla was lewaków dusza...

Sobota, 8 Lipiec 2017

Więcej...

"...święto patriotyzmu" - reż. Witold Rosowski, KSD, z USA

News image

Festyn przyjaźni, święto patriotyzmu.   Tak właśnie można by opisać wizytę w Polsce Preydenta Donalda Trumpa. Przyjazd amerykańskiego Preydenta do...

Piątek, 7 Lipiec 2017

Więcej...

Dlaczego możliwe są lewackie ataki na polskich kapłanów - Anna Dąbrowska, KSD

News image

Subiektywnie Na oczach milionów Polaków eroposłanka Róża Thun dokonała politycznego harakiri. Kłamstwo, cynizm, drwina i bezczelność tej pani, wystarczającym są...

Poniedziałek, 3 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Czkawki lewizny

W poprzednim liście obiecałem Ci rychłe ustosunkowanie się do zaległości, ale jeszcze niech poczekają. Do bram rzeczywistości dowlokły się bowiem...

Niedziela, 2 Lipiec 2017

Więcej...

LIDL - NON POSSUMUS! katolik nie kupuje w Lidlu...

News image

Konieczne głośne                  Należące do niemieckiej sieci Lidl Stiftung & Co. KG sklepy promowały cukier, wykorzystując...

Sobota, 1 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Ekspresje zapartych

Nie zmuszaj mnie do łapania aktualności za ogonki. Od tego są inni, młodsi biegacze. A kiedy nie staje się do...

Niedziela, 25 Czerwiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki- Z listów do przyjaciół. I znajomych. Zwichnięta wolność

„Polskość i katolicyzm działają na tych ludzi jak hostia na opętanych. Zaczynają wrzeszczeć, wyć zapluwać się” –„To przedstawienie złych ludzi...

Poniedziałek, 19 Czerwiec 2017

Więcej...

Czy ks. Sowie wolno...więcej...? tekst z "WG"

News image

  z Warszawskiej Gazety, 9.06.2017r. CZY KSIĘDZU SOWIE WOLNO WIĘCEJ?09 Cze 2017    Nikt chyba nie miał wątpliwości, jakie są...

Wtorek, 13 Czerwiec 2017

Więcej...

ks. Wojciech Sadłoń do Rady m.st.Warszawy - błąd sumień ?

News image

 Warszawa, 12 czerwca 2017 r   Przewodnicząca Komisji Stypendialnej  Stypendiów Rady m.st. Warszawy Ewa Masny-Askanas    Rada m. st....

Poniedziałek, 12 Czerwiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Męczennicy normalności

Już rozumiem Twoją powściągliwość co do konkretów. Wszak - jak widać po Przyjaciołach (u) Sowy – niczego nie można być...

Niedziela, 11 Czerwiec 2017

Więcej...

Nagroda KSD dla młodych dokumentalistek. I-y Konkurs na etiudę filmową w WSKMiS w Toruniu.

News image

Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu Nagroda KSD dla młodych dokumentalistek. I-y Konkurs na etiudę filmową w WSKMiS...

Niedziela, 4 Czerwiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Niepolityczne kombinowanie

W poprzednim liście prosiłem, abyś wyjaśnił swoimi słowami działania niektórych tzw. polityków. Pytałem: „Skoro polityka >to roztropne działanie dla dobra...

Niedziela, 4 Czerwiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Chórki częściowo masowe

O ludziach obecnej opozycji już Ci pisałem, dzieląc się narastającym podejrzeniem, iż w istocie jest tam mnóstwo agentów i agentek...

Niedziela, 28 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki- Z listów do przyjaciół. I znajomych. „Charyzmatyczna” pustka

Kolego, coraz bardziej przekonywany jestem powszechnie dostępnymi znakami do spiskowej teorii i praktyki rzeczywistości. Tutejszej. Chociaż nie tylko.

Niedziela, 21 Maj 2017

Więcej...

Doradca Prezydenta Trumpa w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

News image

Doradca Prezydenta Trumpa w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II                   11 maja br. w Muzeum Monet i Medali...

Wtorek, 16 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Cienie Mordoru z postępowymi Różami.

Przeżywamy stulecie pierwszych Objawień w Portugalii. Niechaj antidotum na zanik ducha, wiedzy i wyobraźni będzie pamięć o Fatimie. I nie...

Sobota, 13 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Mentalność pokwitowa

Może z pokwitowania, może z przekwitania... Przekwitania fizycznego, mentalnego, ideologicznego, finansowego… Różne alibi ma rozum odchodzący od dyscypliny, wiedzą i...

Poniedziałek, 8 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Umiarkowana lojalność

Twój guru z wiodącej lewiznę gazety, w znanym stylu obrzydza obecny rząd i p. Kaczyńskiego, waląc nawet „bolszewią”.

Poniedziałek, 1 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Fikołki rozumu

Kolego, w marcu wznoszone były szczególne modły o trzeźwość narodu. Ale - sądząc po zachowaniu waszych „polityków” - jakby zostały...

Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017

Więcej...

Anty-Katyń - bierność wokół !

News image

  Bierność wokół anty-Katynia Już od ponad dwudziestu lat, kolejne rocznice tzw. zbrodni katyńskiej spotykają się z propagandową reakcją Kremla...

Niedziela, 23 Kwiecień 2017

Więcej...

O przesłaniu bł Jerzego, w dniu Jego imienin, przypomina świadek w procesie beatyfikacyjnym"

News image

Wiosna, 2017 r. Przesłanie ( fragment.)  Cóż - pomijając wątki kryminalne, które mogą się jeszcze różnie rozwinąć - trzeba...

Niedziela, 23 Kwiecień 2017

Więcej...

Język wiary... dla KSD adw.Andrzej Litwak

§+   Język wiary - językiem miłości Ci, którzy powołują się na katolicyzm,  –wiedzą, że wiara i manifestowanie religijności nie...

Piątek, 21 Kwiecień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Tradycja rozumu

Pewnie byłeś po „świeconkę”. Tradycja. No to niech funkcjonuje również „tradycja” używania rozumu przez homo sapiens.

Poniedziałek, 17 Kwiecień 2017

Więcej...

Chwała i szansa

Po ofierze cierpienia i śmierci Wielkiego Piątku,po ciszy Wielkiej Soboty,przychodzi wszak Wielka Niedziela.I chwała Zmartwychwstania. Z szansą dla wszystkich.

Sobota, 15 Kwiecień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Pustostany

Pamiętasz, kiedyś modne były widowiska „Światło i dźwięk”. Wtedy, przed laty, wyszła mi  taka diagnoza dziania się w postępowych scenariuszach:...

Sobota, 8 Kwiecień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. „Bule” postępu

Przyznaję - nie macie łatwo. Ze względu na przywiązanie (czy uwiązanie). Śledzę z poświęceniem wiadomości w waszych oglądowniach i dlatego...

Sobota, 8 Kwiecień 2017

Więcej...

Logowanie


Testament Ojca Mariana

ewangelia zycia

tvnp fides et ratio

gazeta_obywatelska

solidarni

KSD RSS

feed-image KSD

Wykłady dr Wandy

wanda poltawska

IX konferencja KSD w Łodzi

Publicystyka

Teraz gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 

Razem.tv