Strona główna

Ks. prof. Koczwara: dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona rozkładem - Hebdów 2012

Dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona rozkładem, stąd potrzebne jest wołanie o duszę polską, by Polacy byli wolni od kłamstwa poprawności politycznejapelował podczas Forum Dziennikarzy Katolickich w Hebdowie ksiądz Stanisław Koczwara. Profesor Instytutu Teologicznego w Wilnie był gościem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, które w dniach 30.11-2.12 zorganizowało w prowadzonym przez Ojców Pijarów Centrum Wiara i Kulturaspotkanie ludzi mediów i Kościoła, a także działaczy społecznych.
alt

Miejcie litość nad Ojczyzną! Zaapelował ksiądz prof. Stanisław Koczwara, w wykładzie zatytułowanym „Starożytna zasada ora et labora w odzyskaniu Polski”. Prelegent wyjaśnił, że przyczyna rozkładu polskiej duszy tkwi w libertynizmie, który oznacza stan duszy wytwarzający się pod wpływem hipnozy materializmu praktycznego. Uczony stwierdził, że istnieje potrzeba ratowania cywilizacji ludzkiej przed unicestwieniem przez antycywilizację śmierci powodowaną ideą zniszczenia Boga poprzez bestializację człowieka, co przecież, zdaniem Prelegenta, powinno wywołać reakcję u człowieka, gdy tymczasem stwierdzamy brak odporności, stan hipnozy, patrzymy na walkę z zasadami, imponuje nam barbarzyństwo, a kultura kapituluje wobec zalewu antykultury, bo jej nie słychać w domu, w katedrze, na ambonie, wiec jak ma być obecna? Tymczasem jak zauważył Ksiądz Profesor, zabobonną bojaźnią napawają hasła tolerancji i grzęźniemy w chlewie pseudowolności, tracąc szacunek dla siebie.

Wobec faktu deprawacji myśli, Ksiądz Profesor wypowiedział swoje szlacheckie veto! i jako naukowiec podkreślił obowiązek wychowywania i wykazywania obowiązku walki z tymi zagrożeniami: żeby każdy tam gdzie jest, także kapłan „okiem serca” spojrzał na swoją Ojczyznę i powziął mocne postanowienie wydobycia z lenistwa duchowego poprzez wzbudzenie w sobie zasadą poczucia dumy z faktu bycia chrześcijaninem - „res publica Christiana”!

Ksiądz Profesor wskazał, że po pierwsze trzeba oprzeć się na chrześcijaństwie! Okazją jest rok wiary, rok jubileuszu 1700 lecia wydania edyktu mediolańskiego (313r) przez cesarza Konstantyna, poprzedzonego bitwą, w której armia walczyła pod znakiem krzyża. Czy to nie jest skierowane do nas?– retorycznie pytał ksiądz Koczwara: wydobyć się z niewolnictwa materii – pod znakiem krzyża, bo przecież ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ksiądz Profesor przekonywał, że przed dzikimi, niebezpiecznymi hordami stepowymi obroni religia katolicyzmu, który broni realizmu Boga w historii. Wyjść od ja do innego od ja, od mojego narodu do innego narodu, aby wyraz Polska nie odpychał ale tak jak z chlubnej tradycji Ojców da wyrobienie moralne i uratuje Państwo i Ojczyznę od klęski. Z kolei, ksiądz profesor Koczwara wyraził pewność, że trzeba oprzeć się na tradycji, gdyż istnieje zagrożenie pośpiechem, a przecież „w cierpliwości posiądziecie życie”. Sama praca zależy od głębszej kultury duchowej, przekonuje Profesor Instytutu Teologicznego w Wilnie, w której tradycja jest łącznikiem, stąd już w rodzinach należy w sobie obudzić zdolność do rozumienia tradycji. Kolejnym wskazaniem księdza Profesora jest wobec demoralizacji życia publicznego wpływać życiem prywatnym przez zakładanie rodzin i wychowanie do umiłowania tradycji, czystości serca i rąk, gdyż taki obraz pracuje przy fundamentach życia publicznego, bo tylko wtedy młody człowiek będzie obywatelem przysługującym się życiu publicznemu a nie własnej karierze, z czego płynie wniosek, że się nie powinno w ogóle dopuszczać do pracy publicznej bez zasług wobec domu. Myślą przewodnią powinna być promocja kultury polskiej dokonywana z najwyższym dostojeństwem ponieważ bez kultury narodowej nie ma Narodu. Jako kolejne zadanie do podjęcia Szacowny Prelegent wymienił 'wielkość', tj. charakter zdolny do służby publicznej adekwatnie do profesjonalizmu. Niech każdy Polak zna się na czymś! Następnie ksiądz Profesor Koczwara mianem „lojalstwa” określił tak zwane „partyjnictwo”, które jest wyrazem służby partii politycznej, a które jest śmiercią ideałów gdy tymczasem chodzi o służbę Ojczyźnie. Z kolei Prelegent wyjaśnił istotę 'labora' 'pracuj', która polega na znoszeniu z godnością klęsk życiowych, bo właśnie być pokonanym i nie ulec to zwycięstwo i najdoskonalszy probierz godności osobistej.

Przechodząc do zagadnienia 'ora!' 'módl się!' Ksiądz Profesor podjął temat 'powinności' gdzie świadomość powinności to imperatyw sumienia, który ma związek z potrzebą Absolutu a potrzeba ta jest głosem Boga. I tutaj filozofować to znaczy żyć 'myśląc' i w tym znaczeniu żyć to znaczy filozofować. Profesor Koczwara określa człowieka mianem istoty, która się modli i tutaj właśnie znajduje się kryterium rozróżnienia, którego owoce manifestują się w sztuce, nauce, filozofii. W tym kontekście ateizm publicznyobecny i wszechogarniający kwestionuje honor oraz poczucie powinności, jest wojną wypowiedzianą modlitwie, dlatego powinność wobec Polski nakazuje nam wejść w głąb sumienia. Wejść z modlitwą i kiedy posiądziemy wpływ, to tak można wprowadzać nowość żeby Polska nie przestawała być sobą. Przykładem podjęcia powinności ukazanym przez Księdza Profesora jest postać świętej Jadwigi, która miała głębokie poczucie powinności by zadbać o zbawienie swoich poddanych, a nie tylko o byt poddanych, stąd Jej zabiegi w Rzymie by rok 1389 mógł być obchodzony w Polsce, by poddani mogli skorzystać z łaski odkupienia.

Na zakończenie Ksiądz Profesor Stanisław Koczwara stwierdził, że odpowiedź na pytanie: jak odzyskać Polskę - uzyskujemy już na podstawie samego faktu, że podejmujemy pytanie: jak odzyskać Polskę - ponieważ podążając za myślą sekretarza Tadeusza Kościuszki, to właśnie swobodne wyrażanie uczuć obywatela jest cechą obywatela wolnego.

Opracowała dr Aldona Ciborowska z KSD

Fot. KSD

alt

alt

facebook_page_plugin

Logowanie

Aktualności i publicystyka

Kościół w walce z epidemią - ponad 100 t…

    Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski poinformował o działaniach polskiego Kościoła w związku z epidemią koronawirusa.  „Ponad 100 tys. wolontariuszy z wszystkich 44 polskich diecezji pomaga potrzebującym w czasie epidemii koronawirusa" mówił ks...

30-03-2020 Aktualności

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Walka karnawału z po…

W wyobraźni wielu wielbicieli przeróżnych odmian materializmu wiara w naturalny porządek rzeczy, w transcendentną Praprzyczynę, w Boga, a już szczególnie w wydaniu chrześcijańskiego katolicyzmu, to ciemności niewiedzy, ponurość doktryn i...

28-03-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Spółka z o.o. Z lis…

To pojęcie dotyczące pewnego rodzaju działalności wytwórczej czy handlowej ma i inne konotacje. Nie koniecznie oficjalne czy podręcznikowe. Otóż wydaje się, iż nasze życie - w tym życie społeczne -...

26-03-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Modlitwa w czasach epidemii

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym...

24-03-2020 Aktualności

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Z każdy krokiem... T…

Chociaż to raczej powinno brzmieć: Tryndy- pomysłodawcy i wykonawcy. Boć przecie ów „trynd” ( w oryginale-trend) nie spada z nieba – raczej – biorąc pod uwagę jakość - raczej z...

22-03-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Epidemia - dany czas

Ten wyjątkowo trudny czas, dla wszystkich, dla każdego w innym aspekcie, czas przewartościowywania tego co było, co uczyniliśmy i tego, co było w planach. Mówiliśmy "WSZYSTKO W RĘKACH BOGA!". Jak nowych...

19-03-2020 Aktualności

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki: Wiara – wiedza. Spr…

Były czasy – czy przeszłe?- iż buńczuczność młodocianych intelektów (nie mylić z metryką!), uznawała, iż nie ma potrzeby „ubóstwiania” jakiegoś boga (celowo z małej litery), skoro potęga rozumu otwiera tak...

14-03-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki: LGTB- nihil novi su…

Każdy, kto jako tako zna historię naszego rodu ludzkiego i wszelkich możliwych zawirowań dróg, którymi miał kroczyć człowiek, aby dojść szczęśliwie do Domu Ojca, wie, iż „eksperymenty” z ludzką wiernością...

11-03-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Pflegeleicht. Z list…

Od razu, żeby nie było kłopotu ze zrozumieniem –w tłumaczeniu przekłada się to na: „Wytresowany, niekłopotliwy, łatwy w hodowli”. Czy nie odnosisz wrażenia, iż sporo trudu włożono (i wkłada) w...

07-03-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Specjalsi z opaską

Temida (mit. grecka – Tytamida), to bogini sprawiedliwości i praw, córka Uranosa i Gai, doradczyni bogów olimpijskich – czyli ta od sądów (nie mylić ze współczesną wspaniałą Temidą Stankiewicz-Podhorecką, krytykiem...

05-03-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki- wystarczy nie kraść…

Nie, nie – to nie do Ciebie wezwanie Szanowny Kolego. Po prostu przypomniało mi się owe hasło prawych, w kontekście coraz lepszych wskaźników naszej gospodarki a i naszych portfeli. Również...

29-02-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki- Obwąchiwanie scienc…

Ongiś wywąchano że: „Periodyk >Science< doniósł o odkryciu w Ugandzie skamienielin, które uznano za najstarsze znane pozostałości wspólnego przodka człowieka i małpy (...) Wiek znaleziska oceniono 20,6 mln lat. Jest...

22-02-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE Sekcji Pomorskiej Oddziału RTV Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w sprawie obrazy majestatu Prezydenta RP   Gdańsk 14.02.2020 r. W związku z wydarzeniami zakłócającymi oficjalne, państwowe uroczystości 100 rocznicy obchodów zaślubin Polski z Morzem...

17-02-2020 Aktualności

Czytaj więcej

List otwarty

LIST OTWARTY Sekcji Pomorskiej Oddziału RTV Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy  do Prezydent Miasta GdańskaPani Aleksandry Dulkiewicz    Gdańsk 14.02.2020 r. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy są zaniepokojoni, wprowadzaniem do szkół średnich w Gdańsku programu pt. „Zdrovve Love”rekomendowanego jako programu...

17-02-2020 Aktualności

Czytaj więcej

KrzysztofNagrodzki-Władza uderza!

Nie, nie, nie będzie o horrorach despotów. Ty razem chciałby zwrócić skromnie uwagę, że władza może uderzyć do... własnej głowy. Do głowy lewego nieszczęśnika, któremu ją dano ( władzę, bo...

15-02-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Nasz Patron

św. Franciszek Salezy
Nasz patron
św. Franciszek Salezy