Aktualności

USOPAŁ w obronie nienarodzonych dzieci!

Odezwa USOPAŁ do Polaków

w obronie Ojczyzny przed

MORDOWANIEM DZIECI POLSKICH


 

GŁOSOWANIE NR 21

 

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2013


O poziomie moralno-etycznym społeczeństw bądź całych narodów świadczy ich stosunek do ludzi bezbronnych, a w szczególności do dzieci, w tym tych nienarodzonych, osób niepełnosprawnych i będących w sędziwym wieku. Nie ma jednak istoty bardziej bezbronnej niż dziecko znajdujące się jeszcze w łonie matki.

 

Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej oraz Fundacja im. J. Kobylańskiego wyrażają swoje oburzenie postawą „polskich parlamentarzystów”, którzy w skandalicznym głosowaniu z dnia 27-09-2013 odrzucili obywatelski projekt ustawy poparty 400 tysiącami podpisów, który miał zakazywać aborcji eugenicznej, czyli mówiąc wprost zabijania nienarodzonych dzieci jeszcze w łonach matek w przypadku podejrzenia u nich choroby. Głosowanie to było kolejnym już dowodem na zezwierzęcenie polskich elit i wymownym przykładem upadku człowieczeństwa.

 

Poziom hipokryzji tych antypolskich pseudo-elit oraz ich obłuda jest tym większa, że wielu z tych głosujących za zabijaniem bezbronnych dzieci niejednokrotnie dla uzyskania poklasku powoływało się w mediach na nauczanie Papieża Jana Pawła II.

Czyżby zapomnieli te słowa Papieża Polaka:


Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. (Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)

Tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! (Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)

Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”. (Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.)

 

Polacy obudźcie się!

Aby uzmysłowić naszym rodakom tragiczną prawdę mówiącą, że rządzący nimi nie są żadnymi elitami, a nawet Polakami przypominamy wystąpienie posła Pawła Suskiego, który dwa dni przed tym haniebnym głosowaniem takimi słowami przemawiał w obronie zabijanych w Rumunii psów:

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. To treść art. 1.ust.1 Ustawy o ochronie zwierząt, która powinna stać się sentencją i wykładnią w postępowaniu człowieka ze zwierzętami. Pies jest zwierzęciem całkowicie zależnym od człowieka, który go udomowił i wyalienował z ekosystemu, bez człowieka nie przeżyje. Człowiek jest całkowicie odpowiedzialny za taki stan, dlatego też niezależnie od sytuacji, winien jest rozwiązywać problemy w sposób humanitarny(…)Jako członkowie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, wyrażamy stanowczy protest wobec przyjętych w Rumunii regulacji prawnych zezwalających na masową eksterminację bezdomnych psów. Ponadto, apelujemy do Europarlamentarzystów o podjęcie działań w Parlamencie Europejskim w celu powstrzymania rzezi bezdomnych psów w Rumunii oraz zmianę przepisów unijnych, dotyczących zwierząt domowych, podwyższając poziom ich ochrony.

Paweł Suski

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu

Przyjaciół Zwierząt

 

Ten sam poseł oraz większość członków Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, Platformy Obywatelskiej, postkomunistów z SLD i przedstawicieli Ruchu Palikota, żydokomuny rodem z PRL, opowiadających się za ochroną zabijanych w Rumunii psów nie miało oporów dwa dni później przed wyrażeniem zgody na uśmiercanie maleńkich Polek i Polaków znajdujących się jeszcze w łonach matek.

Oto my Polacy dla „tych rządzących” jesteśmy warci mniej niż bezdomne psy na ulicach Bukaresztu.

 

Przypominamy, że dzieje się to w kraju, w którym rządy żydokomuny ustanowione w Magdalence i przy okrągłym stole (47 na 57 uczestników okrągłego stołu to byli żydzi, a pozostali to szabesgoje sprzedani żydokomunie) doprowadziły do tego, że Polacy stali się jednym z najszybciej wymierających narodów na świecie, a według ostrzegawczych prognoz ONZ przewiduje się, że jeżeli w Polsce nie wzrośnie liczba urodzin to liczba Polaków spadnie z 38 mln dzisiaj, do 16 mln w 2100 roku !!!

Patriotycznym obowiązkiem każdego Polaka jest dzisiaj masowe uczestnictwo w wyborach oraz odsunięcie od władzy antypolskich „elit”, żydokomuny, która z premedytacją prowadzi Polskę do zguby.

Dzisiaj popularne przysłowie „Nie śpij, bo cię okradną”, należy zastąpić nowym, Nie śpij Polaku, bo cię zabiją.

 

Aby uzmysłowić Naszym Rodakom skalę zagrożenia i dramatu przypominamy dla porównania z dzisiejszymi poczynaniami polskich władz, dokument niemieckich władz okupacyjnych z 25 listopada 1939 r. opracowany na zlecenie NSDAP przez kierownika Centrali Doradczej Urzędu dla Spraw Rasowo-Politycznych, dr E. Wetzela, oraz kierownika Oddziału dla Volksdeutschów i mniejszości w Urzędzie do Spraw Rasowo-Politycznych dr G. Hechta:

Wszystkie środki, które służą ograniczeniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia”.

 

Należy głośno krzyczeć, że żydokomuna rządząca Polską w bezczelny sposób ogłupia i oszukuje cały Naród! Polacy muszą się obudzić i wziąć sprawę w swoje ręce!!! To głosowanie znaczącej ilości posłów przeciwko obronie życia nienarododzonych dzieci to kolejny tego dowód!

Wcześniej, 24 sierpnia 2013 roku USOPAŁ publikował list w związku z innym głosowaniem w Sejmie RP. Przypominamy, że w głosowaniu nr 77 podczas posiedzenia nr 45w Sejmie z dnia 12 lipca 2013 roku dotyczącego rytualnego koszernego uboju zwierząt dla spożycia, na 460 posłów (tego dnia w głosowaniu wzięło udział 409 posłów) aż 178 z nich głosowało za bestialskim koszernym ubojem rytualnym! To jest około 45% posłów, zdrajców Narodu Polskiego!

 

Tym razem w głosowaniu nr 21 podczas posiedzenia nr 50 w dniu 27 września 2013 roku na 460 posłów (w glosowaniu wzięło udział) 421 posłów) aż 233 głosowało przeciw ochronie życia poczętego.

 

Żydokomuna dopuściła się kłamliwego manewru publikując zestaw z głosowania w tym dniu na stronie internetowej Sejmu RP i stosując „grę słów”, która w tym przypadku nie może mieć miejsca i jest próbą wprowadzenia w błąd. Po opublikowaniu wyników głosowania w sprawie koszernego bestialskiego uboju zwierząt zdali sobie sprawę co zrobili i jakie to może mieć konsekwencje, stąd teraz żydokomuna próbuje ukryć się pod płaszczykiem tego manewru.

Na samej górze wstawiono: „Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. A następnie: „Glosowanie nad przyjeciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zawartego w druku nr 1654”.

 

Na pierwszy rzut oka dla każdego myślącego człowieka glosowanie „ZA” oznacza głosowanie za ochroną życia poczętego (za przyjęciem wniosku) i „PRZECIW” oznacza głos za mordowaniem dzieci. A w tym konkretnym przypadkugłosowanie "ZA" oznaczało głos za mordowaniem dzieci!!!! To zupełnie dezorientuje odbiorcę czytającego to zestawienie !!!

To wprowadzanie zamieszania to jeden ze sposobów żydokomuny, aby odciąć się od odpowiedzialności za podejmowane decyzje, w tym przypadku za mordowanie bezbronnych nienarodzonych dzieci!

 

Jako załącznik przesyłamy zestawienie ze strony Sejmu RP dotyczące głosowania nad ochroną życia polskich dzieci (Załącznik 1B) oraz dla porównania ponownie przesyłamy zestawienie dotyczące głosowania nad koszernym ubojem (Załącznik 3C).

W kolejnym zestawieniu znajdą Państwo listę posłów, którzy nie są Polakami, głosowali przeciwko życiu dzieci i te nazwiska prosimy zapamiętać (Załącznik 2B).

Za mordowaniem dzieci głosowało 233 posłów, w tym 169 posłów z PO, 34 posłów z Ruchu Palikota, 4 posłów z PSL, 22 posłów z SLD.

 

Aż 6 posłów wstrzymało się od głosu, a 39 posłów w ogóle nie głosowało! To również żydokomuna, która próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje tak wielkiej wagi.

 

Te dwa głosowania ZA koszernym ubojem zwierząt i ZA mordowaniem dzieci w łonie matki odmawiając im prawa do życia to wyraźny znak, że rządzą nami antypolacy, żydokomuna, dzieci byłych zbrodniarzy PRL-owiskich, uczestnicy okrągłego stołu i magdalenki, którzy nie mają na celu obrony interesów Polski chcą mordować obywateli Polski, aby doprowadzić tym do zniszczenia całego Narodu Polskiego.

 

Trzeba iść do głosowania i odsunąć od władzy tych bandytów! Na listach wyborczych nie mogą figurować antypolacy, żydokomuna rodem z PRL, agenci związani ze starym systemem komunistycznym! Nie mogą figurować ci posłowie, którzy głosowali za koszernym ubojem zwierząt, które jest barbarzyństwem dokonywanym przez żydów i zgodnym z ich prawem, a teraz glosują za bestialskim mordowaniem polskich dzieci!

 

Istnieje wiele informacji, które powinny być przypomniane Narodowi Polskiemu o tej żydokomunie, która rządzi naszym krajem! Kaczyńscy, według książki Wiesława Piotra Marii Kleofasa Łyjaka pt. „Drugie Orędzie Zbawienia”, Lublin 2002, na stronie 490 pod nr 68, widnieją z oryginalnym nazwiskiem Kalkstein.

Kiedy prezydent Lech Kaczyński objął swój urząd, to nie pojechał do Watykanu, Unii Europejskiej, czy dobrych sąsiadów, tylko złożył wizytę w Izraelu u swojej rodziny i przyjaciół.

 

Wszyscy Polacy katolicy, a jest ich ponad 90% Polsce byli zgorszeni kiedy to 7 stycznia 2007 roku abp. Stanisław Wielgus miał przejąć funkcję metropolity warszawskiego w archikatedrze warszawskiej i wówczas żydokomuna wywarła taką straszną presję na niego kłamliwymi oskarżeniami, że Arcybiskup Wielgus ustąpił i zrezygnował z ingresu. I wówczas było widać w TV, jak Kaczyński siedząc w pierwszym rzędzie skakał i bił brawa, gdy niszczono jednego z największych Polaków w polskim Kościele Katolickim.

Przypuszczamy, że nikt z Polaków o tym nie zapomniał??

 

Aby jeszcze wyraźniej podkreślić, co dzieje się w polskich władzach, kto się z nich znajduje przytoczymy kilka nazwisk: marszałkiem senatu jest Bogdan Borusewicz, zależny od żydokomuny i niszczący politycznie nasz kraj, jego żydowskie nazwisko: Zwi Bronstejn. To kameleon polityczny i widoczna demonstracja, jak to za plecami Polaków współpracje z PiS: raz była marszałkiem senatu za PiS i teraz marszałkiem senatu z ramienia PO. I co będzie dalej? To wszystko są OSZUSTWA. I podobna sytuacja ma się z tym oszczercą jakim jest Sikorski-Applebaum. To też znany kameleon, był i w PiSi w PO. A wszyscy oni „pod opieką” Fundacji im. Stefana Batorego, która jest jaczejką żydokomuny i jak wiecie, członkami jej są też Kaczyński i Tusk, którzy żyją w głębokiej przyjaźni ze szkodą dla Polski. Prezydentem stolicy Polski Warszawy jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, antypolka, jej żydowskie nazwisko to Hajka Grundbaum. Prezydentowi Lechowi Wałęsie zarekomendował ją nieżyjący już adwokat żydowski w Warszawie i ten bez znajomości całej sprawy wyznaczył ją na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Współpracowała z drugim żydem Leszkiem Balcerowiczem i wspólnie zniszczyli bank, a Polska popadła w długi. Żydowskie gazety z zagranicy chwaliły ją, że jest „cudownym bankierem”- to tragedia dla poslkiej ekonomii. Były marszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, kameleon polityczny, prawdziwe żydowskie nazwisko to Aaron Nusselbaum. I można wymieniać całą listę.

My Polacy byliśmy zaskoczeni w swoim czasie, gdy Tusk porozumiał się z Kaczyńskim, podczas gdy ten miał władzę w Polsce, że zrobią nowe wybory i układ, w którym raz miał zostać wybierany jeden, raz drugi. Pamiętamy o tym! Kaczyński wówczas przegrał i Tusk wygrał. A teraz znowu wygląda na to, że Kaczynski ma dojść do władzy.

W ten też sposób zlikwidowano opozycję, przede wszystkim główną jej postać, bardzo dobrego Polaka i katolika, przedstawiciela wsi polskiej śp. prezesa Andrzeja Leppera, który z całą odwagą walczył i zdobywał pozycję dla Narodu Polskiego, dla tych, którzy zawsze trudnili się ciężką pracą- chłopów polskich. Pamiętamy jak był on wicepremierem i wówczas Kaczyński i Ziobro wymyślali fałszywe oskarżenia, aby go zniszczyć, nie ma pewności, czy nie było też przy tym Tuska. To wszystko się nie udalo, ale mimo to zmusili śp. Prezesa Andrzeja Leppera do ustąpienia.

Teraz już mamy pewność, że śp. Andrzej Lepper został zamordowany i pojawia się jedno pytanie: komu najbardziej na tym zależało, czy Kaczyńskim i Tuskowi, czy jeszcze komuś innemu? To wszystko kiedyś wyjdzie na jaw, że było to morderstwo !?

W Polsce jest dostępnych wiele artykułów i książek opisujących, ujawniajacych te zbrodnie, wszystko co dzieje się w Polsce, a jest spowodowane przez żydokomunę, zbrodniarzy z Magdalenki i okrągłego stołu. Wielu pisarzy, którzy o tym piszą i krzyczą, że mamy się bronić. Takie przykladowe publikacje to książka Henryka Pająka „Ostatni transport do Katynia” wydana przez Wydawnictwo RETRO. Książkę można zamawiać u autora Henryka Pająka pod adresem:

Wydawnictwo RETRO
Motycz - Józefin 50
21-008 Tomaszowice

tel./fax  81 50 30 616

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Także książka prof. dr hab. Jerzego Roberta Nowaka „Potępiany za patriotyzm” i „XV lat dzialalności USOPAŁ” wydana przez USOPAŁ oraz książka prof. dr hab. J.R. Nowaka „Żydzi przeciw Żydom” (I i II część) wydana przez Wydawnictwo MARON w Warszawie w 2012 roku.

Te trzy książki można zamawiać u prof. J.R.Nowaka w Internetowej Księgarni Wydawnictwa Maron

http://www.jerzyrobertnowak.com/maron/index.php

Telefon: 0-608-854-215, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto ważna książka Krzysztofa Balińskiego „MSZ polski czy antypolski?”wydana przez Wydawnictwo Bollinari Publishing House w Warszawie w 2013 roku. Książkę można zamawiać w wydawnictwie pod adresem:

Ul. Marii Konopnickiej 6

00-491 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 0 22 339 05 41

Każdy Polak musi się również zapoznać z artykułem „To nie jest nasze ministerstwo, nie nasz ambasador” (Załącznik 4). Schnepf to żyd, zdrajca, łapówkarz, który obecnie jest ambasadorem w USA. Człowiek z taką przeszłością powinien zostać natychmiast usunięty ze stanowiska, nie może reprezntować Narodu na tak ważnej pozycji!

Nie może istnieć taka jaczejka żydokomuny jak na przykład „Polityka”, w której pracują tacy ludzie jak Passent, opluwają Naród Polski. Oni powinni siedzieć w wiezieniach, odpowiedzieć za wszystkie swoje oszczerstwa. Tutaj mamy też najświeższy przykład Jana Hartmana żyda, który opluwa i atakuje Polaków zamiast im być wdzięcznym. Państwo Polskie powiino takich ludzi wyrzucić na zbitą mordę poza kraj. Takich przykładów jest więcej. Mamy nadzieję, że Hajka Grundbaum (Hanna Gronkiewicz-Waltz) nie będzie prezydentem Warszawy, bo to byłaby kolejna parodia! Mamy nadzieję, że ta cała żydokomuna w końcu odpowie za wszystkie zbrodnie i oszczerstwa, jakich się dopuściła!

Polacy, musimy już teraz zacząc sami bronić swoich rodzin, dzieci i naszej Ojczyzny. Drogą do tego jest nasze obywatelskie prawo i jednocześnie obowiązek: udział w wyborach. Głosowanie na tych, którzy staną na straży naszego interesu narodowego i wszystkich Polaków, chroniąc ich życie i dbając o dobrobyt, a nie –jak czyni to dziś żydokomuna- doprowadzając do ich eksterminacji. Tylko walcząc można wygrać!

Leonor Adami

Dyrektor USOPAŁ

Załącznik 1B Załącznik 2B Załącznik 3C Załącznik 4

facebook_page_plugin

Logowanie

Aktualności i publicystyka

O.dr Tadeusz Rydzyk CSSR -2.08.2022, wyp…

  od KSD: przeklejamy tekst w całości dzięki uprzejmości RM i TvTrwam. cała wypowiedź do wysłuchania na portalu RM i TvTrwam oraz tu: https://youtu.be/C1ylzW9MezM  SZCZĘŚĆ BOŻE!     O. DR T. RYDZYK CSSR PODCZAS...

04-08-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Dla ks. abp. Wacława Depo podziękowania …

20 czerwca br. przedstawiciele Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy zostali przyjęci przez JE abp Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Podczas spotkania w siedzibie Kurii Biskupiej w Częstochowie, w związku z zakończeniem...

05-07-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Modlimy się za duszę śp. Zofii Tomaszek

       Drogiemu Koledze Pawłowi Tomaszkowi, twórcy i administratorowi portalu www.ksd.media.pl,  składamy wyrazy głębokiego współczucia          z powodu śmierci Matki, śp Zofii Tomaszek - -   Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy...

10-06-2022 Aktualności

Czytaj więcej

debata w PE nt prześladowanych chrześcij…

Debata PE ws. prześladowań chrześcijan w Nigerii. Ochojska jej nie chciała BJS, KF, KOAL  06.06.2022, 19:11  |aktualizacja: 21:49    przedruk z portalu TVP.info.pl   Parlament Europejski na wniosek grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przeprowadzi w środę debatę...

08-06-2022 Aktualności

Czytaj więcej

KSD - nowe władze

4 czerwca 2022 roku w Częstochowie wybrano władze Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Polsce na nową kadencję, do czerwca 2025 roku .   Prezes / red. Tomasz Białaszczyk, Wrocław. Wiceprezes /...

07-06-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Jak walczyłem i kola…

W poprzednich fragmentach wspomniałem o starciu (po tradycyjny pozabawowym, późnowieczornym piwku) z przedstawicielem reżymu na Dworcu Głównym w Warszawie, oraz uroczej znajomości z córką jednego z ówczesnych Prominentów Wadzy-Krysią N.Teraz...

28-05-2022 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-O Matce pieśń...

Niezapomniany Mieczysła Fogg śpiewał - "O Matce pieśń to pieśń bez słów..." (https://www.youtube.com/watch?v=OnLxoLQqK3w)Tak naprawdę docenia się Mamę wtedy, kiedy coś zaczyna dolegać, coś boli - Ona wtedy zawsze znajdzie sposób...

26-05-2022 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Pedofilia w Kościele…

Chyba pisałem Ci już o pewnym doświadczeniu, które dane było ongiś pewnej osobie, która modliła się gdzieś w kąciku opustoszałej światyni i stała się mimowolnym świadkiem rozmowy dwu sióstr nowicjuszek...

21-05-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Czy jesteś szczęśliwa? By Doctor Strange…

Fot. Marvel Studios

Czy jesteś szczęśliwa? - To pytanie jeszcze długo będzie rozbrzmiewać gdzieś z tyłu głowy po seansie premierowym „Doctor Strange w multiwersum obłędu”. Szczęście, wydaje się takie proste słowo, a niesie ze...

14-05-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Nasz Wspaniały, Kochany Biskupie Adamie!

W środę 27 kwietnia br. w 83. roku życia, 60. roku kapłaństwa i 34. roku biskupstwa zmarł emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Adam Lepa.

28-04-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Zawiadamiamy o zwołaniu Walnego Zebrania…

Szanowne Koleżanki i Koledzy!   W związku z kończąca się kadencją członków Zarządu Głównego KSD i co za tym idzie, koniecznością wyboru nowych władz naszego Stowarzyszenia, na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu...

25-04-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Zaszum nam Polsko na…

Nie, to nie jest wezwanie do zbrojnego upomnienia się o dawną Polskę... Polskę, o jakże zmiennym kształcie, siegającą ongiś aż za Smoleńsk i Połtawę na południowy Wschodzie, za Budzisz na...

23-04-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Lingwistyka: Piekiel…

Ostatnio, podczas naszej telefonicznej rozmowy użyłeś właśnie tej - przyznam - dosyć popularnej frazy: "On jest piekielnie sprawny".Ponieważ nie mieliśmy zbyt wiele czasu na konwersację, nie zdążyłem Ci zwrócić uwagi...

20-04-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Wielkanoc 2022 - ALLELUJA !

Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyszło nam w tym roku przeżywać w kontekście brutalnej i bezlitosnej wojny, toczącej się za granicą naszej Ojczyzny. Męka Pańska i Ofiara Syna Bożego na Krzyżu, jako...

17-04-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Dzieci z Ukrainy - z dworca Centralnego…

fot. Robert Łukaszewicz, KSD, 9.04.2022

11-04-2022 Aktualności

Czytaj więcej