Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Click on the slide!

Warszawa: walka na śmierć i życie!

Aktualności >> Aktualności

Ten dzień na zawsze zapisze się w historii naszej stolicy. Jego bohaterem był prof. Bogdan Chazandyrektor Szpitala im. Świętej więcej...

Click on the slide!

Nowy Prymas Polski - arcybiskup Wojciech Polak

Aktualności >> Aktualności

Arcybiskupem najstarszej w Polsce metropolii w Gnieźnie został jeden z najmłodszych biskupów w polskim Episkopacie – bp Wojciech Polak. Jako kustosz relikwii św. Wojciecha, noszący tytuł prymasa Polski, zachowuje on honorowe pierwszeństwo pośród biskupów. Arcybiskup Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 r. w Inowrocławiu. Pochodzi z parafii pw. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie. W 1983 roku, po zdaniu egzaminu dojrzałości w III Liceum Ogólnokształcącym…

więcej...
Click on the slide!

Europa Środkowo-Wschodnia potrzebuje realizowania Idei Jagiellońskiej

Aktualności >> Aktualności

„Nie dozna łaski zbawienia, kto się na Miłości nie oprze”

więcej...
Click on the slide!

G. Braun: O poważne inwestycje trudno, gdy brak normalnego rynku

Aktualności >> Aktualności

Z reżyserem Grzegorzem Braunem rozmawia Agnieszka Piwar z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

więcej...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Apel z Pakistanu - Anna T. Pietraszek

Więcej…W tych strasznych dniach dla Pakistanu, jestem w tym kraju, jakodziennikarka i stałam się świadkiem wydarzeńwspółuczestnikiem przeżywania przez Pakistańczyków dramatu po barbarzyńskiej masakrze dokonanej na dzieciach w Army School w Peszawarze, 16 grudnia. 141 ofiar. Ciężko ranne dzieci walczą nadal o życie w szpitalach.  Osiem godzin nieprzerwanie, w szkolnych klasach - działało wcielone zło. Terroryści, bandyci. Nazwali siebie "Pakistan taliban". Talib w języku urdu znaczy "student", ktoś, kto poświęca się poznaniu Koranu, świętej księgi islamu. Talib nie musi być automatycznie bandytą, nie wszyscy terroryści to talibowie. Pakistańczycy to muzułmanie. Cierpią dzisiaj ranne muzułmańskie dzieci, rodziny dzieci pomordowanych, w smutku pogrążony jest cały kraj. Ale Pakistan też dzisiaj jest ogarnięty powszechnym lękiem. Opowiadają mi tu rodzice, jak dzieci ich dzisiaj rano  nie chciały wyjść z domów do szkół, jak płakały  i błagały rodziców, by już nigdy nie musiały nigdzie iść. Spotkałam generała, który odwoził  córkę na uczelnię, osobiście, nie ufał już swemu ochroniarzowi, jechał z odbezpieczoną bronią...Tutejsze media cały dzień pokazują kolejne trumny niesione na cmentarze...rozpaczające rodziny... To narodowa, pakistańska trauma. Media nazwały ten dzień 16 grudnia "najstraszniejszym dniem w historii Pakistanu". W tym kraju już nie ma nikogo, kto mógłby się czuć bezpiecznie, nie ma miejsca, gdzie można poruszać się, istnieć bez lęku. Masakra w szkole w Peszawarze to był akt terroru przeciwko przyszłości całego państwa i jego narodu, bo dzieci przecież naszą przyszłością.  

W tym czasie Pakistańczykom najbardziej potrzeba współczucia, wsparcia duchowego, znaków, że stajemy przy nich, w ich dramacie i lęku. Apeluję do wszystkich w Polsce, a szczególnie do naszych, polskich, katolickich rodzin, aby podjęły wspólną, powszechną modlitwę za dzieci pomordowane i ciężko ranne w masakrze terrorystycznej, w intencji rodzin tych dzieci. Najlepszy czas na posłanie takiej polskiej, chrześcijańskiej modlitwy powszechnej tu, do Pakistanu, to piątek, 19 grudnia, w trzecim dniu żałoby narodu pakistańskiego, o godz. 15.00. W Pakistanie będzie wtedy godz. 19.00, czas wieczornej modlitwy muzułmanów. Czas Miłosierdzia Bożego...  

Jednocześnie zwracam się z prośbą do dziennikarzy, aby relacjonując ten straszny akt terroryzmu, nie stawali się narzędziem pogłębiania przepaści między chrześcijanami i muzułmanami, aby nie stawali się krzewicielami powszechnego lęku. M.in. pojawienie się dzisiaj publikacji w Polsce na temat rzekomych zagrożeń atakami terrorystycznymi, jakie miały być planowane w 2003 r. w wielu kościołach w czasie Pasterki, jest przerażającym elementem siania paniki wśród polskich katolików tuż przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Mój apel do dziennikarzy wysyłany w dzień po masakrze - nie dawajcie się wciągać wmachinę terroryzmu globalnego, bo to dopiero jest prawda o zagrożeniu wobec nas wszystkich na Ziemi. Sydney, Nowy Jork, Madryt,  Londyn, Syria, Irak, Nigeria, Pakistan...

Anna T. Pietraszek
Peszawar, Pakistan, 17 grudnia 2014r.
 

Internauci wspierają Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Podczas tegorocznego synodu biskupów w Rzymie poświęconego rodzinie doszło do ataku na tradycyjne wartości, jakie przez wieki były pielęgnowane przez Kościół. W ich obronie stanął abp Stanisław Gądecki. Zdecydowane stanowisko polskiego hierarchy stało się przyczyną licznych ataków na niego, podejmowanych przez rozmaite środowiska. Z inicjatywy Instytutu Ks. Piotra Skargi powstała strona Popierajmy.pl, poprzez którą można wyrazić wsparcie dla abp Gądeckiego, podpisując się pod zamieszczonym tam listem.

 

Wystawa w Rzeszowie "Pułkownik Kukliński. Polska samotna misja"

Więcej… Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia

Izba Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

zapraszają w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

12 grudnia 2014 r. o godz. 16:30 do Rzeszowa

na otwarcie wystawy „Pułkownik Kukliński. Polska samotna misja” oraz konferencję

popularnonaukową  „Postawy społeczne w stanie wojennym"

 

"Jeśli wierzysz, możesz być uzdrowiony" - nowa książka!

Recenzja o. Józefa Witko:

 

Lektura książki Jeśli wierzysz, możesz być uzdrowiony, która jest zbiorem kilku wywiadów, pomaga rozproszyć różne wątpliwości pojawiające się w związku z posługą modlitwy wstawienniczej, jak i Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie zarówno u osób świeckich, jak i u duchownych.

Niniejsza książka przypomina nam na nowo, że misja Jezusa, a później Apostołów i ich następców obejmowała nie tylko posługę głoszenia słowa, ale również posługę uzdrawiania chorych. Te dwie posługi są ze sobą ściśle złączone i w Kościele były i są nadal one obecne.

Dla każdego z nas ta książka może stanowić dobre przygotowanie do uczestnictwa w takich spotkaniach, jak również może być pomocna w uniknięciu niewłaściwych postaw, jak i oczekiwań. Dziś, kiedy istnieje spore niezrozumienie w tej kwestii, warto posłuchać tych, którzy taką posługę pełnią. Z doświadczenia widać, że Jezus naprawdę żyje i działa wśród nas; że wciąż jest ten sam: kocha, współczuje i pochyla się nad każdym człowiekiem bez wyjątku.

Gorąco polecam lekturę tej książki.

o. Józef Witko OFM

franciszkanin, sprawujący posługę modlitwy o uzdrowienie przygotowaną przez Franciszkański Sekretariat Ewangelizacji
Jeśli wierzysz, możesz być uzdrowiony – to książka, któ­ra pochyla się nad tematem Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie. Dostajemy do rąk tak naprawdę cykl wywiadów z osobami, które odpowiedzialne są za zewnętrzną stronę organizacji liturgii Mszy Świętej połączonej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Może ona udzielić wielu odpowiedzi i zarazem uporządkować nie tylko terminologię, ale również podejście do tej formy pogłębienia wiary i pomocy człowiekowi w trudnych przypadkach. Pomaga, aby emocje bądź szukanie taniej sensacji występujące na początku zastąpione zo­stały konkretną formacją po przyjeździe ze spotkania, gdzie odkrywa się działającego i obecnego Boga. Warto sięgnąć i powoli przeczytać wywiady, nie zniechęcając się długością treści.

Maria Rachel Cimińska

redaktor naczelna i właścicielka portalu e-sancti.net

 

Książka niezwykle aktualna, wręcz niezbędna dla za­pełnienia wielkiej luki w wiedzy polskich katolików, wśród których szybko wzrasta potrzeba Mszy Świętych o uzdrowienie. Tak wielu w naszej Ojczyźnie, w tych rozchwianych czasach, lęka się o podstawy bytu swe­go i najbliższych, tak wielu nie ma pracy, dostępu do lekarzy, popada w nałogi, wielu brakuje poczucia bezpieczeństwa.

Szukamy ratunku, pocieszenia w Panu Bogu. Ale jak pisze ks. Olszew­ski: „zdaniem złośliwych wierni chętnie uczestniczą we Mszach Świętych z modlitwą o uzdrowienie z dwóch powodów: mody oraz chęci poszu­kiwania katolickich czarów”. Bo: „nieporządek przenika sferę duchową i cielesną człowieka”, o czym wspomniał ks. Kralka.

Książka ta to niezbędny nam przewodnik w drodze do uzdrowienia duchowego, w drodze do zbliżenia do Boga „odczarowuje” nabożeństwa uzdrawiające, ukazując ich prawdziwą istotę.

Anna T. Pietraszek

wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Więcej…

 

KSD popiera nominację Portalu Fronda.pl do tytułu Hieny Roku

Więcej…

 

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy nie ma mandatu ani chęci zabierać głosu w sprawie czy w dniu 20 listopada br. wtargnięcie protestujących do siedziby Państwowej Komisji wyborczej było aktem słusznym czy też przeciwnie. Rozumiemy doskonale rozgoryczenie wielu środowisk prawicowych, które spotkały się na ul. Wiejskiej pod PKW, aby dać wyraz temu co myślą o kryzysie wyborczym i działaniach Komisji, jednak jako Stowarzyszanie nie angażujemy się w ocenę postaw, które poza aspektem społecznym mają też wymiar stricte polityczny. Jeśli jednak do akcji wobec protestujących wkracza policja i w siedzibie PKW zatrzymuje także relacjonujących wydarzenie przedstawicieli prasy (Jana Pawlickiego z Telewizji Republika i Tomasza Gzella z Polskiej Agencji Prasowej oraz Hannę Dobrowolską, korespondentkę portali internetowych, prowadziła video-rejestrację wydarzeń w PKW, Witolda Zielińskiego, realizatora dźwięku z Niepoprawnego Radia) jesteśmy zmuszeni do zabrania głosu i podzielenia się naszym skojarzeniem z działalności policji w IIIRP z działaniami oddziałów Milicji Obywatelskiej w PRL. Nakładanie kajdanek przedstawicielowi prasy, który zdążył wylegitymować się ważnym dokumentem potwierdzającym jego prasowe uprawnienia i zatrzymanie takiej osoby podczas działań w PKW, gdzie sytuacja nie wymagała w tym przypadku użycia środków przymusu bezpośredniego, jest postawą naganną i w duchu “zomowską”!

 

KSD wyraża jednak największe zdziwienie gomułkowską retoryką i donosem na organizatorów i uczestników wydarzeń w PKW, który na gorąco opublikowała Redakcja Portalu Fronda.pl nie umieszczając pod artykułem ani jednego nazwiska twórców paszkwilu o tytule: "V kolumna Putina zajmuje PKW. Gdzie jest państwo Polskie?".  Nie tylko kwalifikacja protestu i wtargnięcia do PKW, w którym w sposób szczególny zaznaczyły się różne siły polityczne i społeczne (Ewa Stankiewicz - Solidarni 2010, Grzegorz Braun - reżyser filmowy, Robert Winnicki - RN, Przemysław Wipler - KNP itd.) i przyrównanie wielu osób do "wielbicieli Putina" z "prokremlowskich afiliacji politycznych", ale zwłaszcza napisany w tonie odezwy z Trybuny Ludu ostatni akapit "donosu" portalu Fronda.pl wydaje się być wyjątkowo skandaliczny:

 

"Dlatego niniejszym wzywamy powołane do tego organy państwa Polskiego oraz liczące się siły polityczne do powstrzymania przed skutkami destabilizacji przez Ruch Narodowy, KNP – uzurpatorów reprezentacji narodu." [cyt.: Fronda.pl]

 

Mając na uwadze wydźwięk artykułu z Fronda.pl, której liczne publikacje wpisywały się dotąd zazwyczaj w dzieło ewangelizacyjne i broniły wartości bliskich nam wszystkim, nasze Stowarzyszanie zmuszone jest ze smutkiem poprzeć propozycję kapłana i publicysty, członka Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który napisał:

 

"Skandal z liczeniem głosów w wyborach samorządowych wywołał fale przeróżnych komentarzy dziennikarskich, czasami bardzo szokujących. Różnorodność tych komentarzy nie powinna jednak nikogo dziwić, bo taki jest efekt wolności słowa, o którą w czasach komunizmu walczyli w Polsce działacze "Solidarności" i podziemnej opozycji demokratycznej. Jest jednak granica, której dziennikarzom przekraczać nie wolno. 

- Tę granice przekroczyła niestety Fronda.pl, która lansuje się jako "portal poświęcony". Jej wczorajszy tekst zatytułowany "V kolumna Putina zajmuje PKW. Gdzie jest państwo Polskie?", to nie tylko paszkwil, ale manipulacja i skrajna propaganda godna  prasy partyjnej z epoki Władysława Gomułki. Po prostu dziennikarskie dno. Dlatego też zgłaszam niniejszym ów portal do tytułu Hieny Roku - puentował ks. Isakowicz-Zaleski.

 

KSD popiera nominację Frondy.pl do tytułu Hieny Roku 2014 (tytuł przyznawany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich).

 

Za prezesa KSD, z upoważnienia - 

Anna T. Pietraszek - wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Marek Gizmajer – wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Jerzy Wasiukiewicz - Członek Zarządu

Robert Wit Wyrostkiewicz - członek Oddziału Telewizyjnego KSD

 

KATOLICY I PRAWDA: SZANSE I ZAGROŻENIA VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES TORUŃ, 28-29.11.2014

KATOLICY I PRAWDA: SZANSE I ZAGROŻENIA

VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES

TORUŃ, 28-29.11.2014

 

WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ

we współpracy z

KATEDRĄ FILOZOFII KULTURY

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

DZIEŃ 1

8.00 Rejestracja uczestników

8.30 Msza św.

9.30 o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

Oficjalne otwarcie Kongresu

9.50 JEm. ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego; (Watykan)

Wystąpienie otwierające: Kościół w służbie prawdy

10.20 JE ks. bp Stanislas Lalanne, Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Ordynariusz Diecezji Pontoise; (Francja)

Prawda a mass media (doświadczenia francuskie)

11.00 Przerwa na kawę

11.20 prof. José Manuel Chillón, Wydział Filozofii, Uniwersytet w Valladolid; (Hiszpania)

Medialna struktura przesłania katolickiego: kształcenie w prawdzie i zniekształcanie prawdy

12.00 prof. Edward Macierowski, Benedictine College w Atchison; (Stany Zjednoczone)

Prawda i demokracja

12.40 Dyskusja

13.00 Obiad

14.00 prof. Colin Patterson, Instytut Małżeństwa i Rodziny im. Jana Pawła II w Melbourne; (Australia)

Autorytet władzy wobec antykultury

14.40 ks. prof. Waldemar Chrostowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; (Polska)

Biblijne perspektywy prawdy

15.20 Przerwa na kawę

15.40 prof. George Karuvelil, Papieski Instytut Filozofii i Religii Jnana-Deepa Vidyapeeth w Pune; (Indie)

Prawda religijna: wyzwania i szanse w kontekście hinduskim

16.20 prof. Mounir Farag, Dyrektor Instytutu Świętego Józefa na rzecz Rodziny i Bioetyki w Kairze,

Papieska Akademia Życia, Doradca Regionalny WHO; (Egipt)

Prawda o rodzinie w świecie islamsko-arabskim (prawda ewangeliczna drogowskazem dla społeczeństwa)

17.00 Przerwa na kawę

17.20 dr In Hye Colomba Kim, Instytut Mystici Corporis w Loppiano; (Korea Południowa)

Rozkwit prawdy ewangelicznej w Korei: spotkanie z Drogą (Prawdą) na Dalekim Wschodzie

18.00 prof. Demetrio Marco de Luca, Przewodniczący Międzynarodowej Międzyparlamentarnej Komisji Wspólnej ds. Kultury i Polityki, Prezes Honorowy Forum Kultury Chrześcijańskiej; (Włochy)

Prawda a religia w kontekście dialogu międzyreligijnego

18.40 Dyskusja

19.00 Kolacja

DZIEŃ 2

7.00 Msza św.

8.00 Śniadanie

9.00 ks. dr Ralph Weimann, Międzynarodowy Uniwersytet Dominikański Domuni w Brukseli; (Niemcy)

Oddanie prawdzie a pokusa bycia jak „wszyscy inni”

9.40 prof. Francesco D’Agostino, Uniwersytet Rzymski Tor Vergata, Papieski Uniwersytet Laterański; (Włochy)

Prawda w prawie cywilnym

10.20 Dyskusja

10.40 Przerwa na kawę

11.10 prof. Diego Antonio Pineda R., Dziekan Wydziału Filozofii, Papieski Uniwersytet Javeriana w Bogocie; (Kolumbia)

Prawda jako spełnienie wolności. Uwagi w kontekście konfliktu wewnętrznego Kolumbii

11.50 prof. Chen Chun-fu, Uniwersytet Katolicki Fu Jen w Tajpej; (Tajwan)

Prawda w przekazie medialnym na przykładzie losu imigrantów w azjatyckich mediach

12.30 Dyskusja i zakończenie Kongresu

13.00 Obiad Więcej…

 

KSD w sprawie chuligańskiego ataku red. Dawida Wildsteina na naszego kolegę

 


 Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
                                     w sprawie  
        Więcej…chuligańskiego ataku red. Dawida Wildsteina
                          na kol. red. Jerzego Wasiukiewicza

11 listopada, po podniosłym Marszu Niepodległości 2014 r.,  doszło do chuligańskiego ataku na naszego kolegę, członka zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, red. Jerzego Wasiukiewicza oraz na jego żonę. Według relacji naocznych świadków, Dawid Wildstein, publicysta „Gazety Polskiej Codziennie” i „Frondy „LUX”, w jednym z lokali na Placu Zbawiciela, zaatakował żonę naszego kolegi dziennikarza oraz dopuścił się werbalnego i fizycznego ataku wobec red. Jerzego Wasiukiewicza, członka Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego.

Nie wdając się w szczegóły, które natychmiast opisano  precyzyjnie na portalach i w prasie, chcemy wyrazić swoje oburzenie i dezaprobatę dla tego typu zachowań. Sytuacje, kiedy różnice światopoglądowe stają się powodem agresji, muszą budzić nasze wielkie zaniepokojenie. Mamy nadzieję, że przypadek red. Dawida Wildsteina jest odosobnionym wybrykiem człowieka mającego widoczny problem z alkoholem i emocjami  -  liczymy, że  środowisko dziennikarskie mediów niezależnych, z którym red. Dawid Wildstein jest związany, w sposób zdecydowany i jednoznaczny zareaguje na ten haniebny incydent.
Trwa w Ojczyźnie czas próby. Czas samookreślenia się Polaków. Nie wolno nam tolerować sytuacji, które podważają wiarygodność dziennikarzy mediów niezależnych i rzucają cień na sens naszych wspólnych zmagań walki o Polskę,  opartych na prawdzie, prawie do wolności myśli i słowa, na kulturze dialogu. Koledze Jerzemu Wasiukiewiczowi deklarujemy, że będziemy go wspierać w każdej podjętej w tej sprawie decyzji.  

                                                        Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
                                                       Zarząd Główny

     w Warszawie, dn. 14 listopada 2014 r.
 

Oświadczenie ZG KSD "w sprawie Rzeszowa"

 

OŚWIADCZENIE Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Z głębokim zaniepokojeniem przyjęliśmy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w którym pani sędzia Magdalena Kocój, uznała, że działacze Fundacji Pro – prawo do życia,  Jacek Kotula i Przemysław Sycz, dopuścili się przekazania opinii publicznej nieprawdziwych informacji, twierdząc szczególnie, że w szpitalu dochodziło do zabijania dzieci. Wyrok ten jest tym bardziej niepokojący, że zapadł po wcześniejszym postanowieniu Sądu Apelacyjnego, który zakazał obrońcom życia mówić o „zabijaniu dzieci” na okres jednego roku.

Osoby zarządzające szpitalem „Pro-Familia” przyznawały publicznie, że w ich szpitalu dokonuje się przerywania ciąży. Nikt uczciwy nie zaprzeczy, że „aborcja”, „przerwanie ciąży”, „terminacja” to synonimy, opisujące działanie, w wyniku którego żywe dziecko przebywające w łonie matki staje się martwym.

Do zaistniałej w Rzeszowie sprawy wprost odnoszą się słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium Vitae”: … żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest — niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane — świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem.(EV 58)

Sędzia Kocój dowodzi, że powtórzenie w Polsce słów największego Polaka, jakim był i pozostaje Jan Paweł II może spotkać się z represją władzy sądowniczej orzeczoną w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z powodów, których nie pozwolono poznać społeczeństwu polskiemu!

Wyrok wydany przez Sędzię Kocój nie tylko stanowi gwałt na wolności słowa ale dodatkowo łamie konstytucyjne gwarancje jawności działań władzy publicznej. Nie ma w tej sprawie okoliczności, które usprawiedliwić mogłyby utajnienie przed opinią publiczną treści uzasadnienia wyroku wydanego w imieniu Rzeczypospolitej! Mamy do czynienia z próbą uniemożliwienia kontroli społecznej nad władzą, która w demokratycznym państwie prawa powinna zostać jednoznacznie i z całą stanowczością napiętnowana.

Niezawisły sędzia nie powinien się wahać ferować wyroki kontrowersyjne i surowe, jeśli ma po temu merytoryczne powody. Jeżeli jednak powody te zostają utajnione, wówczas opinia publiczna ma prawo mówić o nadużyciu władzy sądowej i sądowym gwałcie na wolnościach obywatelskich. Zgodne oburzenie, jakim zareagowały na wyrok sędzi Kocój środowiska, które na co dzień wiodą ostry spór na temat kwestii, których dotyczyło rozstrzygnięcie dowodzi, że jest tak rzeczywiście. W tej sytuacji mamy prawo mówić o zagrożeniu fundamentów demokracji, do których należy wolność słowa i jawność działań władzy!

Mamy nadzieję, że „wstydliwy wyrok” Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który zapadł przeciwko Jackowi Kotuli i Przemysławowi Syczowi, spotka się z właściwą oceną w toku kontroli instancyjnej, która odbuduje autorytet, skompromitowanej w Rzeszowie, władzy sądowniczej. 

ZG KSD

 

Więcej…

 

"Zdefiniuj Polskę" - wiersz Michała Kulentego, 11.XI.2014r.

Zdefiniuj Polskę

 

Polska jest...

w sferze marzeń

 

Nie zrozumieją tego

nigdy -

zaborcy ducha...

podstępni zbrodniarze

 

Czystość

Szlachetność

Honor

 

Uczciwość

Prawość

Odwaga

 

Miej serce

i patrzaj w serce

 

Za waszą i naszą

Świętość...

 

Zło dobrem zwyciężaj

 

Ach ta Polska...

Święta Sprawa

 

 

Jeszcze dziś

świeci nam jasno

światełko nadziei

Więcej…

Młodzi czują 

tę łączność 

pamietają ofiarę krwi

 

A ja wierzę...

naszej historii

i...

wierzę im

                                      /Michał Kulenty, 11 listopada 2014r, Warszawa/

 

Termopile 1944 - Prof. dr hab. Lucjan Piela

Więcej…

 fot. Dominik Różański "Niedziela"

Czołgi amerykańskie i francuskie spychają obronę niemiecką, już koło Paryża. A Paryż z niezrównanymi, bezcennymi skarbami światowej kultury, szalony i nieodpowiedzialny, decyduje się na podjęcie walki zbrojnej! Wybucha powstanie. To było w sierpniu roku pamiętnego 1944. Zanotujmy, mając na uwadze poniższe paralele, że armia amerykańska nie zatrzymuje czołgów na Sekwanie i nie czekapowstańcy się wykrwawią a Paryż zostanie zniszczony. Także nie aresztuje i nie rozbraja powstańców i partyzantów, nie wywozi ich „na białe niedźwiedzie”. Powstanie w Paryżu trwało jedenaście dni, oznaczało ponad 1600 zabitych, w tym 600 ofiar spośród ludności cywilnej, a Francja nie oskarża powstańców o nieodpowiedzialność, jest z powstania dumna.

 

Oświadczenie KSD - w sprawie spotu w TVP promującego homoseksualizm

Więcej…

 

  Wydaje się, że tak wiele protestów kierowanych do KRRiTv oraz na ręce Prezesa TVP już dawno powinno doprowadzić do wycofania lesbijskiego spotu z planów emisyjnych. Niestety, tak się nie stało.

  Dlatego dołączamy głos Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy do protestacyjnego nawoływania – o poszanowanie godności polskich widzów.

   Spot otwarcie  promuje homoseksualizm, jakkolwiek TVP tłumaczy, że jest to “promocja akcji społecznej” i że to dlatego TVP emituje spot bezpłatnie, tj. nie pobierając żadnych opłat za czas emisyjny. To wszyscy płacący lojalnie abonament rtv oraz podatki pokrywają więc koszty tychże emisji, nie ma w TVP nic “bezpłatnie”.  TVP podlega KRRiTv, organowi sprawującemu kontrolę m.in.nad misyjnością TVP. Misyjność publicznego medium podlega w pełni obowiązującemu prawu  i Konstytucji RP,   której Preambuła zawiera odniesienie do podstawowych wartości, zakorzenionych w „chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”. Ustrojodawca polski stwierdził fakt, że porządek prawny państwa polskiego ma korzenie w chrześcijańskim systemie wartości.

   Nieuwzględnienie poszanowania wartości nadrzędnych dla większości wyznaniowej Polski, TVP usiłuje tłumaczyć koniecznością “walki  z homofobią”, omawiany spot nie ma tych znamion, jest wręcz zaprzeczeniem  sensownej akcji propagującej regulacje prawne dla związków nieformalnych. Spot ten nie ma walorów edukacyjnych, informujących klarownie o co chodzi w materii prawnej homoseksualistom. Spot nie  ma znamion akcji społecznej o przesłaniu edukacyjnym dla szerokiej widowni, jest on po prostu ckliwą, płaską reklamówką związku lesbijskiego. Czy mamy się przygotować na identyczny spot, ale  w wersji gejowskiej ?

  A przecież podobno miało tu nie chodzić o promocję homoseksualizmu, ale promocję prawa homoseksualistów do: a/ dziedziczenia, b/ opieki medycznej nad partnerami. Tyle, że fatalny spot o tym nie informuje.

  Katolicy nie walczą “przeciwko komuś”, zabiegają o poszanowanie ich własnych  praw publicznych – przez publiczną TVP, utrzymywaną w większości z ich pieniędzy. 

   Katolickim prezesom, publicznie deklarującym swoją wiarę [np. na przesłuchaniach komisji sejmowych itp], tym, którzy decydują o wartościach “misyjnych”  publicznych mediów, przesyłamy podstawową, fundamentalną wykładnię katolicką na temat stosunku chrześcijan do homoseksualizmu i homoseksualistów. 

"Kościół katolicki, broniąc porządku stworzenia, głosi naukę, iż to mężczyzna i kobieta - przez fakt swojej komplementarności – są powołani przez Boga do tego, aby tworzyć wspólnotę małżeńską i rodzinną.

Ten sam Kościół katolicki głosi, zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa, że nie wolno potępiać żadnego człowieka ani niszczyć jego godności osoby ludzkiej. Godny potępienia jest tylko grzech i zło, które może czynić człowiek. Grzech współżycia homoseksualnego jest jawnie potępiony przez św. Pawła Apostoła, który mówi, że mężczyźni współżyjący ze sobą nie osiągną zbawienia (por. 1 Kor 6,9-10). W innym fragmencie św.Paweł nazywa współżycie homoseksualne "głupotą" oraz "zbezczeszczeniem własnego ciała" (por. Rz 1,22-28).Dlatego nie potępiając człowieka, który z faktu swojej ludzkiej ograniczoności błądzi, Kościół zachęca ludzi borykających się z problemem homoseksualizmu do zachowania czystości ciała i duszy, co przez dobrowolną walkę z pokusami staje się aktem zasługującym u Boga."

 

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Zarząd Główny

 


Strona 1 z 2

AKTUALNOŚCI

ARTURO MARI „Z JANEM PAWŁEM II KU PRZYSZŁOŚCI”

News image

Arturo Mari,  osobisty fotograf Jana Pawła II. 18 grudnia był gościem  34-go  z cyklu 99-ciu „Spotkań z Janem Pawłem II...

Sobota, 20 Grudzień 2014

Więcej...

Konkurs fotograficzny twojaparafia.pl

News image

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym "Słowami Jana Pawła II" oraz Akcji świątecznej "Podziel się miłością", w ramach której można wykonać kartki świąteczne, które będą...

Czwartek, 18 Grudzień 2014

Więcej...

Apel z Pakistanu - Anna T. Pietraszek

News image

W tych strasznych dniach dla Pakistanu, jestem w tym kraju, jakodziennikarka i stałam się świadkiem wydarzeń,  współuczestnikiem przeżywania przez...

Czwartek, 18 Grudzień 2014

Więcej...

Internauci wspierają Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Podczas tegorocznego synodu biskupów w Rzymie poświęconego rodzinie doszło do ataku na tradycyjne wartości, jakie przez wieki były pielęgnowane...

Czwartek, 11 Grudzień 2014

Więcej...

Prezentacja książki DUCH TCHNIE, KĘDY CHCE

 PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W WARSZAWIE ZAPRASZA NA UROCZYSTĄ PREZENTACJĘ KSIĄŻKI DUCH TCHNIE, KĘDY CHCE ZAWIERAJĄCĄ ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI OAZOWYCH...

Poniedziałek, 8 Grudzień 2014

Więcej...

Wystawa w Rzeszowie "Pułkownik Kukliński. Polska samotna misja"

News image

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia Izba Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zapraszają...

Sobota, 6 Grudzień 2014

Więcej...

. Jak często masz okazję, by uratować komuś życie?

News image

Poświęć minutę SWOJEGO ŻYCIA,by ocalić JEJ CAŁE ŻYCIE ASIA BIBI Drogi Przyjacielu, wyobraź sobie następującą sytuację. Pakistan, mała wioska...

Piątek, 28 Listopad 2014

Więcej...

ZUS informuje - abolicja dla przedsiębiorców

  Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. 440000/063/133/2014/ORG   Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości w ZUS mogą skorzystać z abolicji. Ostateczny termin...

Piątek, 28 Listopad 2014

Więcej...

zmarła dr Wanda Błeńska

News image

7 listopada 2014, godz. 11:55   W wieku 103 lat  Radio Maryja W czwartek w Poznaniu w wieku 103 lat...

Czwartek, 27 Listopad 2014

Więcej...

6 grudnia - kino Praha, Warszawa - film 'MATTEO"

News image

Poniedziałek, 24 Listopad 2014

Więcej...

Zmiana Prezesa w Oddziale Płd-Wsch KSD. w Rzeszowie

News image

Zmiana Prezesa w Rzeszowie Południowo – wschodni oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Rzeszowie ma nowego prezesa. Został nim Andrzej Klimczak....

Poniedziałek, 24 Listopad 2014

Więcej...

1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość

News image

1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość Radio Maryja Fundacja Nasza Przyszłość otrzymała status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia przekazywanie jej...

Sobota, 22 Listopad 2014

Więcej...

"Aureola- od Stanisława do Karola" filmy dla dzieci !

News image

Szczęść Boże,pragniemy zainteresować KSD niezwykłym wydarzeniem, jakim jest pojawienie się na polskim rynku wydawnictw religijnych, filmów dla dzieci o polskich...

Poniedziałek, 17 Listopad 2014

Więcej...

klamstwakopacz.pl

News image

Nowa strona: klamstwakopacz.pl Radio Maryja W trakcie dzisiejszej konwencji wyborczej w Radomiu, w której udział wzięli prezes PiS Jarosław Kaczyński...

Sobota, 15 Listopad 2014

Więcej...

Marsz Niepodległości 2014 - galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Marszu Niepodległości 2014. Zdjęcia wykonali: Edward Łukaszewicz i Robert Łukaszewicz   {gallery}2014/MarszNiepodleglosci2014{/gallery}

Środa, 12 Listopad 2014

Więcej...

Encyklopedia Polonii - nowość!

News image

Niedziela, 9 Listopad 2014

Więcej...

Szczecin - spotkanie rodziców doświadczonych śmiercią dziecka

News image

W imieniu Fundacji Donum Vitae proszę o przekazanie poniższej informacji wiernym. Śmierć osoby bliskiej jest niezwykle trudnym doświadczeniem. Szczególnie trudnym,...

Piątek, 7 Listopad 2014

Więcej...

Módlmy się… Do Polskich Świętych i Błogosławionych

News image

Tagi: Warto przeczytać Radio Maryja Módlmy się… Do Polskich Świętych i Błogosławionych Modlitewnik jest zbiorem litanii do polskich Świętych i Błogosławionych,...

Piątek, 31 Październik 2014

Więcej...

Biblia Jubileuszowa

Edycja Świętego Pawła w roku dwóch jubileuszy, setną rocznicę powstania Towarzystwa Świętego Pawła oraz sześćsetną rocznicę powstania gotyckiej Biblii...

Wtorek, 28 Październik 2014

Więcej...

27.X - godz. 15,00 - Protest przed KRRiT

News image

  27 października 2014, godz. 06:03 Protest przed KRRiT Radio Maryja O godz. 15:00 przed siedzibą KRRiT rozpocznie się protest...

Poniedziałek, 27 Październik 2014

Więcej...

premiera filmu o Pani dr Wandzie Półtawskiej - reż. Grzegorz Braun

News image

  Chcialbym Panstwa zaprosic na premiere filmu dokumentalnego o Pani dr Wandzie Poltawskiej, ktora odbedzie sie: 15. listopada o godz....

Poniedziałek, 27 Październik 2014

Więcej...

Dni Ubezpieczonego w ZUS - 6-10 paźdzernika

Warszawa, dnia 20 października 2014 r.   Dni Ubezpieczonego w ZUS Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych – pod takim hasłem...

Wtorek, 21 Październik 2014

Więcej...

„Życie bliskie śmierci"

News image

                        I konferencja naukowa  25 października 2014 r., godz. 9.00...

Czwartek, 16 Październik 2014

Więcej...

Światowy Dzień Misyjny - święto łaski i radości [Episkopat Polski]

News image

-        „Uczeń Chrystusa trwa w radości, kiedy jest z Nim, kiedy czyni Jego wolę, kiedy dzieli się wiarą,...

Środa, 15 Październik 2014

Więcej...

w intencji ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia

News image

Modlitwy w intencji ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia Radio Maryja We wtorek w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku sprawowana była Msza św. o...

Środa, 15 Październik 2014

Więcej...

sobota, 11.X, godz. 15,00 - Protest w obronie TV Trwam w Warszawie

News image

Radio Maryja Protest w obronie TV Trwam w Warszawie W sobotę, 11 października, przed siedzibą KRRiT odbędzie się manifestacja w...

Czwartek, 9 Październik 2014

Więcej...

11.X, sobota. godz.15,00 - protest w obronie TV Trwam pod siedzibą KRRiTv

News image

Radio Maryja Protest w obronie TV Trwam w Warszawie W sobotę, 11 października, przed siedzibą KRRiT odbędzie się manifestacja w...

Poniedziałek, 6 Październik 2014

Więcej...

Bruksela: wystawa Ku wolności z Janem Pawłem II - Stanisław Markowski

News image

Temat: wystawa Ku wolności z Janem Pawłem II - Stanisław Markowski Szanowni Państwo,Mam przyjemność poinformować Państwa, a przebywających w październiku...

Niedziela, 5 Październik 2014

Więcej...

Komunikat Prezesa KSD, po wyborach 19.X.2014r.

News image

19 września w Częstochowie, w auli tygodnika "Niedziela" odbyło się Walne Zebranie Delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, na którym wybrano nowe...

Sobota, 4 Październik 2014

Więcej...

Radio Maryja: Program wizyty Mary Wagner w Polsce

News image

Program wizyty Mary Wagner w Polsce Radio Maryja fot. catolicidad.com Kanadyjska działaczka pro-life Mary Wagner, która za obronę życia...

Sobota, 4 Październik 2014

Więcej...

znowu Nergal atakuje...

News image

  Szczęść Boże! Koncert Nergala został odwołany z 2.X. o godz.18.00 i przeniesiony na  6-go o 18-tejAktualne nasze informacje o...

Środa, 1 Październik 2014

Więcej...

20.X godz.20,00, Warszawa - premiera Teatr Nie Teraz - "Kreon 2010"

News image

Bilety w cenie 30 PLN REZERWACJA: kontakt: 694 772 184; 

Poniedziałek, 29 Wrzesień 2014

Więcej...

"Homo Homini" zaproszenie na 8.X do św. Stanisława Kostki w Warszawie

News image

Czwartek, 25 Wrzesień 2014

Więcej...

"Ballada o Wołyniu" - Białystok zaprasza 11.X.2014

News image

Czwartek, 25 Wrzesień 2014

Więcej...

Konferencja 2014 Quo vadis Polonia ? – Dokąd idziesz Polsko ?

News image

Konferencja 2014 Quo vadis Polonia ? – Dokąd idziesz Polsko ?                                            Łódź, aula WSD 25.10.2014r Patronat: Metropolita Łódzki...

Czwartek, 25 Wrzesień 2014

Więcej...

Więcej w: Aktualności


PUBLICYSTYKA

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół. I znajomych. Świadkowie zagubienia

 Pytanie które postawiłeś - a jest to problem, który co jakiś czas wraca:  stosunek do Świadków Jehowy - zmusza do...

Niedziela, 30 Listopad 2014

Więcej...

Słowo o. Tadeusza Rydzyka CSsR, Dyrektora Radia Maryja, podczas uroczystości XXIII rocznicy powstan

News image

Wielkie dzięki ks. Kardynałowi! Nie tylko za dzisiaj, ale za trwanie przy Ojcu Świętym od tego momentu, gdy Karol Wojtyła...

Niedziela, 30 Listopad 2014

Więcej...

Małgorzata Todd: Porozmawiajmy o miłości

News image

  48/2014 (179)                  Szanowni Państwo!      Ktoś zadał mi pytanie co zrobię w obecnej sytuacji (politycznej, jak rozumiem). No cóż, ustroju...

Sobota, 29 Listopad 2014

Więcej...

z serca i komputera Zdzisławy Gucy: "Teatr"

News image

Teatr Ulotna sztuka tworzona przez choreografów, po prostu taniec, w tym szczególnym spektaklu dedykowanym 100-tnej rocznicy wybuchu I-ej wojny światowej...

Piątek, 28 Listopad 2014

Więcej...

Hanna Dobrowolska: "...o moim aresztowaniu w sali Państwowej Komisji Wyborczej"

News image

Felietony Brunatny tuskoland, czyli data:27 listopada 2014     Redaktor: Redakcja O tym, co działo się 20 listopada 2014r. w Państwowej Komisji...

Czwartek, 27 Listopad 2014

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół. I znajomych. W miarę budowy

W latach konsekwentnego wdrażania słusznych haseł, nie rozumiem Twoich - jakby nienadążających za czasami- rozterek.

Czwartek, 27 Listopad 2014

Więcej...

Polska Niepodległa: Państwo policyjne wsadza dziennikarzy do aresztu

News image

uż po wejściu do sali konferencyjnej PKW. Grzegorz Braun (odwrócony tyłem) zasiada za stołem. U dołu z mikrofonem Witold Zieliński,...

Środa, 26 Listopad 2014

Więcej...

"Jeśli wierzysz, możesz być uzdrowiony" - nowa książka!

News image

Recenzja o. Józefa Witko:   Lektura książki Jeśli wierzysz, możesz być uzdrowiony, która jest zbiorem kilku wywiadów, pomaga rozproszyć...

Wtorek, 25 Listopad 2014

Więcej...

konferencja prasowa Związku Zawodowego Montażystów Telewizyjnych Obrazu i Dźwięku

News image

Warszawa 21 listopada 2014 Walka o powrót montażystów do TVP trwa nadal 2o listopada 2014 r.  w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy...

Poniedziałek, 24 Listopad 2014

Więcej...

KSD popiera nominację Portalu Fronda.pl do tytułu Hieny Roku

News image

  Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy nie ma mandatu ani chęci zabierać głosu w sprawie czy w dniu 20 listopada br....

Sobota, 22 Listopad 2014

Więcej...

Trwają procesy osób okupujących w czwartek PKW

News image

Warszawa – Trwają procesy osób okupujących w czwartek PKW Radio Maryja fot. PAP W Sądzie w Warszawie rozpoczęły się procesy...

Sobota, 22 Listopad 2014

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół. I znajomych. Trudy wyborcze.

Zgadzam się z Twoją oceną sytuacji. Sprawa jest zbyt poważna, aby załatwiać ją przez jakieś niestosowne podejrzenia i sugestie, iż...

Środa, 19 Listopad 2014

Więcej...

PIELGRZYMOWANIE RODAKÓW DO AYLESFORD GDZIE NARODZIŁ SIĘ SZKAPLERZ ŚWIĘTY - Sławomir T. Roch

News image

                                       ...

Poniedziałek, 17 Listopad 2014

Więcej...

KATOLICY I PRAWDA: SZANSE I ZAGROŻENIA VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES TORUŃ, 28-29.11.2014

News image

KATOLICY I PRAWDA: SZANSE I ZAGROŻENIA VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES TORUŃ, 28-29.11.2014   WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ we współpracy...

Niedziela, 16 Listopad 2014

Więcej...

KSD w sprawie chuligańskiego ataku red. Dawida Wildsteina na naszego kolegę

News image

   Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy                              ...

Piątek, 14 Listopad 2014

Więcej...

Oświadczenie ZG KSD "w sprawie Rzeszowa"

News image

  OŚWIADCZENIE Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Z głębokim zaniepokojeniem przyjęliśmy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w którym pani sędzia Magdalena Kocój,...

Środa, 12 Listopad 2014

Więcej...

"Zdefiniuj Polskę" - wiersz Michała Kulentego, 11.XI.2014r.

News image

Zdefiniuj Polskę   Polska jest... w sferze marzeń   Nie zrozumieją tego nigdy - zaborcy ducha... podstępni zbrodniarze   Czystość...

Wtorek, 11 Listopad 2014

Więcej...

"…wina jest po stronie samego społeczeństwa…" - reż. Piotr Zarębski

News image

Od kilku dni w mediach "eksperci", dziennikarze  w tym elytypolityczne ubolewają jak to posłowie PiSu okradają społeczne fundusze.Raptem stali się...

Niedziela, 9 Listopad 2014

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki: Dokąd idziesz Polsko?... Dokąd idziemy?...

Co chcemy zostawić następnym pokoleniom? Jaką ojczyznę, jaki dom?.. Czy dom opisywany według projektów zupełnie innych cywilizacji, w części opustoszały...

Sobota, 8 Listopad 2014

Więcej...

Apel Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

News image

Warszawa, 26 października 2014 r. Do Ministra Skarbu Państwa Pana Włodzimierza Karpińskiego   Do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji...

Czwartek, 6 Listopad 2014

Więcej...

TEKST Apelu KEP do Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie prof. Bogdana Chazana

News image

Zielona Góra, 25 września 2014 r.       APEL ZESPOŁU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA I CHORYCH...

Poniedziałek, 3 Listopad 2014

Więcej...

Termopile 1944 - Prof. dr hab. Lucjan Piela

News image

 fot. Dominik Różański "Niedziela" Czołgi amerykańskie i francuskie spychają obronę niemiecką, są już koło Paryża. A Paryż z niezrównanymi, bezcennymi skarbami światowej...

Piątek, 31 Październik 2014

Więcej...

Oświadczenie KSD - w sprawie spotu w TVP promującego homoseksualizm

News image

    Wydaje się, że tak wiele protestów kierowanych do KRRiTv oraz na ręce Prezesa TVP już dawno powinno...

Środa, 29 Październik 2014

Więcej...

"6 kilogramów piękna" - z serca i komputera red. Zdzisławy Gucy /3/

News image

  6 kilogramów piękna   Przeszło 2 lata temu odbyła się nadzwyczajna sesja fotograficzna: ludzie w białych rękawiczkach i maskach...

Środa, 29 Październik 2014

Więcej...

Poseł Sobecka protestuje przeciw homospotowi w TVP

News image

  28 października 2014, godz. 08:44 Poseł Sobecka protestuje przeciw homospotowi w TVP Radio Maryja fot. Marek Borawski Członek Rady...

Wtorek, 28 Październik 2014

Więcej...

"Przełamać zmowę milczenia mediów" - prof. Maria Ryś o gender i Konwencji

News image

Przełamać zmowę milczenia mediów Za nami cztery nieudane próby ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy...

Wtorek, 28 Październik 2014

Więcej...

Wystąpienie Prezesa KSD na Konferencji "Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem"

News image

Tekst przemówienia wygłoszonego przez Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Marcina Maruszaka,  w trakcie VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Dziennikarz - między prawdą...

Niedziela, 26 Październik 2014

Więcej...

"Szafy" - z serca i…komputera red.Zdzisławy Gucy /2/

News image

„Jak długo siedziałem w  tej szafie? Siedem tygodni, dwa lata?Miałem zamiar liczyć dni, ale zapomniałem.”-tak dzielił się wspomnieniami  w...

Niedziela, 26 Październik 2014

Więcej...

Z serca i ..komputera red. Zdzisławy Gucy - Rzecz o polowaniu na orła

News image

Mickiewiczowski niedźwiedź z „Pana Tadeusza” nie był zwykłym zwierzęciem.Był symbolem rosyjskiego cara .Przypomniał nam o tym, kwestię tę dogłębnie...

Piątek, 24 Październik 2014

Więcej...

List do KSD od muzyka p. Lecha Makowieckiego:

News image

  VIII Konferencja ma taki tytuł [jak niżej] - polecam uwadze moją balladę"QUO VADIS, POLONIA?" http://www.youtube.com/watch?v=hfKkB0y9dLQ jako śpiewany głos w słusznej sprawie...Korzystajcie...

Wtorek, 14 Październik 2014

Więcej...

MODLITWA O POKÓJ

News image

2014-10-14 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie apeluje dowszystkich, którym nieobojętny jest pokój i solidarność narodów....

Wtorek, 14 Październik 2014

Więcej...

"Obłęd 44" - Agnieszka Pawlik

News image

Niedawno miałam wątpliwą przyjemność uczestniczenia w pokazie filmu "Miasto 44" dla nauczycieli warszawskich szkół. To, że film jest kiepski,...

Wtorek, 14 Październik 2014

Więcej...

"Nowy zimny człowiek" - znakomity tekst red. Teresy Bochwic

News image

Nowy zimny człowiek Napisano 12.10.2014 19:02  Nowy, zimny człowiek, wyprodukowany w szybkim tempie przez ostatnie 25 lat w Polsce...

Poniedziałek, 13 Październik 2014

Więcej...

Wypowiedź dr. Krzysztofa Kawęckiego podczas protestu w obronie TV Trwam, który odbył się w Warszawie

News image

  11 października 2014, godz. 19:36 KRRiT walczy z wolnymi mediami Radio Maryja Wypowiedź dr. Krzysztofa Kawęckiego podczas protestu w...

Niedziela, 12 Październik 2014

Więcej...

atak KRRiT przeciw TV Trwam

News image

  10 października 2014, godz. 17:23 To finansowy atak KRRiT przeciw TV Trwam? Radio Maryja fot. Robert Sobkowicz Decyzje KRRiT...

Sobota, 11 Październik 2014

Więcej...

17-letnia Maria Kołakowska skazana za protest przeciw „Golgota Picnic”

News image

  08 października 2014, godz. 14:54 17-letnia Maria Kołakowska skazana za protest przeciw „Golgota Picnic” Radio Maryja Sąd Rejonowy w Gdańsku w...

Czwartek, 9 Październik 2014

Więcej...

Witold Tomczak - List do mediów katolickich i polskich

                                     ...

Czwartek, 9 Październik 2014

Więcej...

list naukowców do posłów RP

News image

   Szanowni Państwo,  Zwracamy się do Państwa w sprawie niezwykłej wagi, pisząc ten list – jako list otwarty.  Naukowcy z...

Piątek, 3 Październik 2014

Więcej...

Łódź - wniosek do Prokuratury Rejonowej w Łodzi, niezgoda na Nergala !

News image

Zawiadomienie o zamiarze popełnienia przestępstwa Łódź, dn. 1 października 2014 r. Katolicki Klub im. Św. Wojciecha  Prokuratura Rejonowa w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 40A, 90-249 Łódź ...

Piątek, 3 Październik 2014

Więcej...

red.Teresa Bochwic: "O Festiwalu filmowym KMN w Pszczynie"

News image

Napisano 22.09.2014 13:50 Spędziliśmy dwa dni w cudownym śląskim miasteczku Pszczynie, gdzie zorganizowaliśmy jako Kongres Mediów Niezależnych trzeci już...

Środa, 24 Wrzesień 2014

Więcej...

Mordercy ks. Jerzego są pewni swoich wpływów

News image

POLSKA  NASZA POLSKA 22 WRZESIEŃ 2014   Z Anną T. Pietraszek, filmowcem, autorką filmu dokumentalnego „Cud prawdy” o bł. ks. Jerzym...

Poniedziałek, 22 Wrzesień 2014

Więcej...

ks. abp.Wacław Depo - Przesłanie na Niedzielę Środków Społecznego Przekazu

News image

  Przesłanie abp. Wacława Depo Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Środków Społecznego Przekazu...

Sobota, 20 Wrzesień 2014

Więcej...

Logowanie


Testament Ojca Mariana

ewangelia zycia

tvnp fides et ratio

gazeta_obywatelska

solidarni

KSD RSS

feed-image KSD

Wykłady dr Wandy

wanda poltawska

VII konferencja KSD w Łodzi

Publicystyka

Teraz gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 102 gości 

Razem.tv