Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Click on the slide!

W kwestii ks. Isakowicza-Zaleskiego i Ukrainy - na pytania "do redakcji' odpowiada red. Nagrodzki...

Publicystyka >> Krzysztof Nagrodzki

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół i znajomych. Dąsy na gorąco czy na zimno?   Pytałeś o ocenę racji i zwyczajowo…powiedzmy- dynamicznych - reakcji więcej...

Click on the slide!

Europa Środkowo-Wschodnia potrzebuje realizowania Idei Jagiellońskiej

Aktualności >> Aktualności

„Nie dozna łaski zbawienia, kto się na Miłości nie oprze”

więcej...
Click on the slide!

G. Braun: O poważne inwestycje trudno, gdy brak normalnego rynku

Aktualności >> Aktualności

Z reżyserem Grzegorzem Braunem rozmawia Agnieszka Piwar z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

więcej...
Click on the slide!

Hebdów 2013 - KNS jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Polską i Polakami

Aktualności >> Aktualności

W dniach 6-8 grudnia 2013 r. w Hebdowie pod Krakowem odbyła się konferencja pt. "Katolicka Nauka Społeczna jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Polską i Polakami" . Konferencja zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie zgromadziła osoby duchowne, ludzi nauki, dziennikarzy i działaczy społecznych.

więcej...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

życzenia w imieniu KSD na 70-lecie kapłaństwa o. Jerzego Tomzińskiego

Przed cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski odprawiona została 16 kwietnia br. Msza Święta w intencji ojca generała seniora Jerzego Tomzińskiego. Minęło właśnie 70 lat jego kałańskiej posługi. Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji Dostojnego Jubilata przewodniczył ojciec Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. W Eucharystii uczestniczyła również delegacja Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oddziału TV w Częstochowie.

Poniżej treść życzeń przekazanych przez nas Ojcu Jerzemu Tomzińskiemu.

Wielce Czcigodny Ojcze Generale!
Jubileusz 70 - lecia posługi kapłańskiej nie jest rzeczą zwyczajną. Ale przecież cały Twój - Czcigodny Ojcze - życiorys zwyczajnym nie jest.

Wielkie to szczęście dla nas częstochowian, że Pan Bóg właśnie w naszym mieście, na Jasnej Górze, jako sługę i stróża Matki Najświętszej i Królowej Polski w cudownym wizerunku Jasnogórskiej Pani, Ciebie postawił. Nie tylko tu, ale w całej Polsce i w świecie znają Twe Ojcze Generale dzieła i wagi ich niedoceniać nie mogą. Twoją jest przecież zasługą ustanowienie i rozpropagowanie modlitwy Apelowej, która każdego wieczora rozbrzmiewa Matce Najświętszej na chwałę, a dla nas łask wszelkich u Syna Jej wybłagania. To nią właśnie modlimy się, o błogosławieństwo dla Ojczyzny i dla nas samych. Dzięki Tobie, Czcigodny Jubilacie Kapłanie, słowa: „Maryjo Królowo Polski – jestem, przy Tobie, pamiętam, czuwam”, śpiewają Polacy i roznoszą po całym Bożym świecie. I nie może nikt wiedzieć, a jedynie domyślać się może, jaka byłaby dzisiejsza Polska bez tej codziennej, od kilku już pokoleń trwającej, modlitwy...

Uznając Ojcze Przewielebny wszystkie Twoje dla Polski zasługi, nie możemy nie pamiętać, że one z Twej wiernej, 70-cio letniej służby Panu Bogu wynikają i dzięki Twej żarliwej wierze stają się.

Racz więc Dostojny Jubilacie przyjąć od nas z serca płynące podziękowania za Twoją z nami obecność i wszystko, czego za Twoją przyczyną mogliśmy w Jasnogórskim Sanktuarium doświadczyć. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Ci swymi łaskami Twą wierną i oddaną służbę. Niech Matka Jansogórska nieustannie oręduje za Tobą u swego Syna.

Anna Dąbrowska

Mirosław Kokoszkiewicz

Jerzy Zimny

 LOGO KSD

 

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /9/

WadowiceJan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI

 do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji

              na każdy dzień kwietnia 2014 r..

/9/ 

"...Życie pozbawione kultury to życie bez głębi, bez

tajemnicy, bez ducha, życie zdeterminowane jedynie użyciem

 i konsumpcją, życie płytkie/.../"

[cyt. za:  "Serce pragnie sensu", wyd. Grupa IMAGE sp.z o.o., 1991]

 

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /8/

 Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /8/

 do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji

              na każdy dzień kwietnia 2014 r..

JPII i tlumy

/8/ 

“…Chrystus odsłania nam do końca sens życia

ludzkiego. Ukazuje też jego ostateczną przyszłość w

Bogu. Ta przyszłość przekracza granice życia

ludzkiego na ziemi. Nadzieja, którą obdarza nas

Chrystus, jest silniejsza niż śmierć. /…/”

[cyt. za:  "Serce pragnie sensu", wyd. Grupa IMAGE sp.z o.o., 1991]

 

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /7/

 Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI

JPII milosc i krzyz do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji

              na każdy dzień kwietnia 2014 r..

/7/

"... Trzeba nam ludzi mężnych. Potrzeba nam męstwa, aby być człowiekiem. Prawdziwie roztropnym może być tylko człowiek mężny. I sprawiedliwym również. 

    Módlmy się o ten dar Ducha Świętego, który nazywa się "darem męstwa". Kiedy bowiem człowiekowi brakuje sił, ażeby "przerosnąć" siebie samego dla rzeczy wyższych - dla prawdy, dla sprawiedliwości, dla powołania, dla wierności małżeńskiej - trzeba, ażeby ten "dar z wysokości" uczynił każdego z nas mężnym, żeby w odpowiedniej chwili, od wewnątrz powiedział nam: odwagi! /.../"

cyt. za:  "Serce pragnie sensu", wyd. Grupa IMAGE sp.z o.o., 1991]

 

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /6/

 beatyfik.

 do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji

              na każdy dzień kwietnia 2014 r..

 

/6/

“… Ku czemu idzie ludzkość cała, powiązana rozlicznymi więzami spraw i zależności, które rozciągają się ma wszystkie ludykontynenty ? Ku czemu idzie nasz kontynent, a na nim wszystkie te narody i te tradycje, które stanowią o życiu i historii całych narodów i państw? Ku czemu idzie człowiek?(…)?”

 

[cyt. za:  "Serce pragnie sensu", wyd. Grupa IMAGE sp.z o.o., 1991]

 

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /5/

images-5 Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI

 do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji

              na każdy dzień kwietnia 2014 r..

/5/

„(...) Wolność sumienia, właściwie pojęta, zawsze ze swej natury jest skierowana ku prawdzie. Nie prowadzi więc do nietolerancji, ale do zrozumienia i pojednania. To zrozumienie nie jest cnotą bierną, lecz wyrastaczynnej miłości i prowadzi do pozytywnego działania na rzecz zapewnienia wszystkim wolności i pokoju.“

  

[cyt. za:  "Serce pragnie sensu", wyd. Grupa IMAGE sp.z o.o., 1991]

 

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /4/

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEImlody ale jako papiez

 

 do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji

              na każdy dzień kwietnia 2014 r..

/4/

„(...) Począwszy od wyborów najbardziej wewnętrznych, każdy ma prawo do wyrażania siebie w działaniu, o którym sam świadomie decyduje kierując się własnym sumieniem. Tam, gdzie nie ma wolności, działania ludzkie puste, pozbawione wartości. „

 

 

 

 

[cyt. za:  "Serce pragnie sensu", wyd. Grupa IMAGE sp.z o.o., 1991]

 

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /3/

6202 477177735694004_224291878_nJan Paweł II - słowa -

    MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI

 do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji

 

     na każdy dzieńkwietnia2014 r.

/3/

“…Wstrząsy wywołane brakiem równowagi społeczno-politycznej, nie w pełni kontrolowane odkrycia naukowe, niebywałe wynalazki techniczne sprawiają, że ludzie niejasno odczuwają zmierzch starych ideologii     i zużycie starych systemów. Nowe narody prowokują stare społeczeństwa jakby chcąc je obudzić  z odrętwienia. Młodzież, poszukując ideałów, pragnie nadać głęboki sens życiu człowieka. Ani narkotyki, ani przemoc, permisywizm czy nihilism nie mogą wypełnić egzystencjalnej pustki. Serca i umysły  szukają światła, które oświeci, i miłości, która przyniesie ciepło. Nasza epoka odkrywa przed nami z całą wyrazistością głód duchowy i ogrom nadziei umysłów. /…/”

[cyt. za:  "Serce pragnie sensu", wyd. Grupa IMAGE sp.z o.o., 1991]

 

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /2/

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI

 do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji

      na każdy dzień kwietnia 2014 r.

images-2

/2/ 2 kwietnia - Dzień Odejścia do Pana

“…Pytanie o nadzieję. Pytanie niesłychanie ważne, wręcz podstawowe, gdy chodzi o całe ludzkie życie. Człowiek – poniekąd – nie może żyć bez nadziei. Musi do czegoś dążyć, musi mieć w życiu cel oraz poczucie, że zdoła go osiągnąć. Nadzieja (…) jest więc związana z przyszłością. Ale równocześnie: określa stan naszej duszy w teraźniejszości. Mamy nadzieję, teraz na to, co osiągniemy później.

  Poza tym – nadzieja związana jest zawsze z pewną wartością, jaką mamy osiągnąć. Jeszcze inaczej: z wartością, jaką pragniemy nadać naszemu życiu. Dlatego też w nadziei wyraża się zasadnicze poczucie sensu naszego życia. To poczucie sensu nie zależy przede wszystkim od tego, co posiadamy, ale od tego, jaką mamy świadomość wartości naszego człowieczeństwa, naszej ludzkiej godności. /…/”

[cyt. za:  "Serce pragnie sensu", wyd. Grupa IMAGE sp.z o.o., 1991]

 

KOŚCIÓŁ – SZKOŁA – STRZELNICA

alt"(...) Kto w Boga wierzy, niech zaczyna naprawianie Polski od tego, co najbliższe i wykonalne - od zabezpieczania własnej parafii. Po kolei: KOŚCIÓŁ - SZKOŁA - STRZELNICA. Ważne, żeby niczego nie pomijać, nie zmieniać kolejności i nie przestawiać hierarchii" - wyjaśnił Grzegorz Braun w rozmowie z Agnieszką Piwar, wskazując drogę do odzyskania państwa polskiego. Reżyser zaznacza: - Sporo czasu zmarnowaliśmy, ale przecież nic jeszcze nie jest przesądzone. Wszystko jest możliwe. Trzeba tylko wykupić ten los na loterii...

[rozmowa nagrana w styczniu 2014; ostatnie fragmenty dotyczące rozprawy sądowej z dnia 13.03.2014 dopowiedziano w marcu]

 

KSD poleca cykl filmów dokumentalnych GRZEGORZA BRAUNA "Transformacja - od Lenina do Putina"

FILM OPEN GROUP przedstawia
cykl filmów dokumentalnych GRZEGORZA BRAUNA

TRANSFORMACJA

O D  L E N I N A  D O  P U T I N A

 

Jeśli nie wrócimy na Kresy, będzie ubywać Polski

Z Tomaszem Antonim Żakiem, autorem książki „Dom za żelazną kurtyną”, uczestnikiem konferencji Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Hebdowie rozmawia Agnieszka Piwar.

 

Jeśli nie wrócimy na Kresy, będzie ubywać Polski

Na rynku wydawniczym ukazała się niedawno Pana książka „Dom za żelazną kurtyną. Listy do pani S.”. Publikacja powstała w efekcie podróży na Kresy Północno-Wschodnie, ziemie leżące dzisiaj w granicach Republiki Białoruskiej. Skąd w ogóle potrzeba takiej wyprawy?

altTomasz A. Żak: Każde podróżowanie jest „takie”, czyli wypełniające naszą potrzebę bycia gdzie indziej, ale – przynajmniej w moim przypadku – bycia w efekcie bliżej siebie. Odnajdywanie siebie w podróży, w określonym pejzażu. I ten pejzaż ja rozumiem tak, jak to sformułował wielki polski pisarz Józef Mackiewicz, skądinąd wywodzący się z tamtych północno-wschodnich Kresów naszej Ojczyzny, o które Pani pyta. Tak więc chodzi o patriotyzm pejzażu, w którym łączy się niebo i ziemia, ptaki i zwierzęta, zapachy i dźwięki, kościoły i domy, ale także ludzie w tym pejzażu żyjący ze wszystkimi ich radościami i smutkami... A dlaczego tam? Bo byłem i na Kresach południowo wschodnich i na północnych, byłem też w Rosji, a na tych naszych Kresach jeszcze nigdy nie byłem. I jeszcze dlatego, bo bardzo mnie od lat do tej podróży zachęcała córka tamtej ziemi - pani Stanisława Wiatr-Partyka. To ta pani, która była adresatem kolejnych rozdziałów - listów, co przywołuje podtytułu mojej książki. Osoba jak najbardziej rzeczywista i - dziękować Bogu, wciąż inspirująca i twórcza.

 


Strona 1 z 2

AKTUALNOŚCI

Wsparcie dla ks. Stanisława Małkowskiego

News image

W związku z nieustającymi, a w ostatnim czasie zaostrzonymi atakami na ks. Stanisława Małkowskiego – ze strony demoliberalnych mediów, do...

Poniedziałek, 14 Kwiecień 2014

Więcej...

KSD poleca rekolekcje w polskim Loretto

News image

Zapraszamy na rekolekcje weekendowe w Loretto rekolekce organizuje zgromadzenie sióstr matki bożej loretańskiej z ojcami sercanami LORETTO – Sanktuarium Matki...

Poniedziałek, 14 Kwiecień 2014

Więcej...

Abp M. Jędraszewski: tylko pełne wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej da nam poczucie życia w wolnym kraju

News image

Tylko pełne wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej pozwoli nam mieć poczucie, że żyjemy w naprawdę wolnym państwie – powiedział 10 kwietnia w katedrze łódzkiej abp Marek...

Czwartek, 10 Kwiecień 2014

Więcej...

OGÓLNOPOLSKI TEST WIEDZY MISYJNEJ

News image

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu zaprasza do udziału w teście wiedzy o misjach katolickich na świecie. Dla pierwszych 100...

Czwartek, 10 Kwiecień 2014

Więcej...

Przewodniczący Oddziału Śląskiego KSD o wyzwaniach i szansach dla Polski

News image

Publikujemy wywiad portalu Prawy.pl z dr. Tomaszem Telukiem, przewodniczącym Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, prezesem Instytutu Globalizacji, publicystą, autorem wielu...

Czwartek, 10 Kwiecień 2014

Więcej...

Zmarł WOJCIECH WIKTOROWSKI

News image

7 kwietnia 2014 roku zmarł WOJCIECH WIKTOROWSKI, dr socjologii, dziennikarz prasowy i telewizyjny, producent TVP zawsze wierny i nieugięty w dążeniu...

Środa, 9 Kwiecień 2014

Więcej...

Ponad 24 tys. odwiedzających Podsumowanie XX Targów Wydawców Katolickich

News image

W niedzielę 6 kwietnia zakończyły się rekordowe pod każdym względem XX Targi Wydawców Katolickich. Przez cztery dni w Arkadach Kubickiego...

Wtorek, 8 Kwiecień 2014

Więcej...

Misja Waszyngton

News image

    Misja Waszyngton Ks. Jaroslaw Wisniewski Misjonarz z Sybiru, Rosji i Ukrainy.   

Poniedziałek, 7 Kwiecień 2014

Więcej...

12 kwietnia - Epitafium Smoleńskie, Izabelin, godz. 18:00

News image

Sobota, 5 Kwiecień 2014

Więcej...

Zasady myślenia katolickiego ratunkiem dla Polski

News image

My, Polacy i katolicy darujmy ludziom miłość, nadzieję katolicką i Prawdę o naszym Bogu – zaapelował ks. prof. Tadeusz Guz...

Czwartek, 3 Kwiecień 2014

Więcej...

Nagrody FENIKS 2014

News image

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się dziś (3 kwietnia) otwarcie XX Targów Wydawców Katolickich. Jednym z centralnych...

Czwartek, 3 Kwiecień 2014

Więcej...

10 K W I E T N I A P R Z Y J D Ź O G O D Z I N I E 15 N A P l. T R Z E C H K R Z Y ŻY

News image

W czwartą rocznicę Tragedii Smoleńskiej,  Solidarni 2010,  już po raz trzeci,  zapraszają na Marsz z Portretami Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 10...

Środa, 2 Kwiecień 2014

Więcej...

12 kwietnia - Giżycko zaprasza na uroczystości

News image

Środa, 2 Kwiecień 2014

Więcej...

Oświadczenie rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych protestujących w Sejmie

Warszawa 2014-04-02                                                                                        Oświadczenie   W imieniu rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym, informujemy, że nasz protest...

Środa, 2 Kwiecień 2014

Więcej...

UWAGA! OSZUŚCI PODSZYWAJĄ SIĘ POD RODZICÓW PROTESTUJĄCYCH W SEJMIE!!!

News image

W sieci, zarówno internetowej, jak i sieciach telefonii komórkowej krążą informacje o numerach kont, na które można wpłacać pieniądze dla...

Wtorek, 1 Kwiecień 2014

Więcej...

Udziel poparcia rodzicom w Sejmie i napisz do nich

News image

Dziś czternasty dzień protestu okupacyjnego rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie. Może to być dzień przełomowy, gdyż w południe zbiera się...

Wtorek, 1 Kwiecień 2014

Więcej...

Ministerstwo Edukacji szykanuje szkoły przyjazne rodzinie. Podpisz prote

News image

W środę 25 marca z inicjatywy Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny ruszyła kampania „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 20 szkół...

Poniedziałek, 31 Marzec 2014

Więcej...

Apel Filipka

Filipek ma niespełna 6 lat. Gdy się urodził nic nie wskazywało na to, że będzie chory. Pierwszego ataku padaczki dostał mając...

Poniedziałek, 31 Marzec 2014

Więcej...

QUIZ KANONIZACYJNY

News image

Już wkrótce, 27 kwietnia, będzie miało miejsce wielkie wydarzenie dla każdego katolika - kanonizacja papieży, Jana Pawła II i Jana...

Poniedziałek, 31 Marzec 2014

Więcej...

"JAN PAWEŁ II. BIOGRAFIA"- 3.04.2014, g. 13,30, Warszawa

News image

  Edycja Świętego Pawłazaprasza na prezentację najpełniejszej papieskiej biografii  „JAN PAWEŁ II. Biografia” autor Andrea Riccardi 3 kwietnia (czwartek)...

Niedziela, 30 Marzec 2014

Więcej...

O niepełnosprawnych opiekunach osób niepełnosprawnych zapomniano

News image

Temat świadczeń opiekuńczych stał się ostatnio niezwykle medialny. Jednocześnie nie mówi się o sytuacji osób niepełnosprawnych opiekujących się osobami niepełnosprawnymi,...

Sobota, 29 Marzec 2014

Więcej...

Petycja: List otwarty w obronie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

News image

List jest skierowany do: „My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciwko niszczeniu i zawłaszczaniu debaty publicznej przez środowisko „Gazety Polskiej” i...

Sobota, 29 Marzec 2014

Więcej...

Niekonstytucyjne działania MEN wymierzone w Szkołę Przyjazną Rodzinie

News image

Stanowisko Ordo Iuris w przedmiocie legalności działań MEN podjętych w związku z kampanią „Szkoła Przyjazna Rodzinie” W związku z interwencją...

Piątek, 28 Marzec 2014

Więcej...

KOŚCIÓŁ – SZKOŁA – STRZELNICA

News image

"(...) Kto w Boga wierzy, niech zaczyna naprawianie Polski od tego, co najbliższe i wykonalne - od zabezpieczania własnej parafii....

Czwartek, 27 Marzec 2014

Więcej...

KSD poleca cykl filmów dokumentalnych GRZEGORZA BRAUNA "Transformacja - od Lenina do Putina"

FILM OPEN GROUP przedstawia cykl filmów dokumentalnych GRZEGORZA BRAUNA TRANSFORMACJA O D  L E N I N A  D O ...

Czwartek, 27 Marzec 2014

Więcej...

WARSZAWA: DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

News image

W niedzielę 6 IV 2014,  podobnie jak w ubiegłym roku, z warszawskiego kościoła redemptorystów p.w. św. Klemensa na Woli, uda...

Środa, 26 Marzec 2014

Więcej...

"STOP seksualizacji naszych dzieci"

News image

Inicjatywa "STOP seksualizacji naszych dzieci" w Krakowie nabiera rozpędu. Mamy coraz więcej chętnych do pracy, czas więc zaczynać kolejny etap...

Środa, 26 Marzec 2014

Więcej...

SZKOŁA, KTÓRA UCZY ŻYCIA

News image

Wybierz liceum z pięćdziesięcioletnią tradycją!O czym myślisz, gdy wyobrażasz sobie swoje wymarzone liceum? O nieprzeludnionych klasach, w których każdy uczeń...

Środa, 26 Marzec 2014

Więcej...

Nowy Przewodniczący Episkopatu Ambasadorem Życia i Rodziny

News image

Ostatnie dwa dni, Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, były okazją do rozpoczęcia kampanii nadania tytułów Ambasadora Życia i...

Środa, 26 Marzec 2014

Więcej...

Karol który został świętym - kino familijne

News image

Pierwszy film dla dzieci o JANIE PAWLE II, który w przystępnej i atrakcyjnej formule kina familijnego, łącząc animację, materiały...

Środa, 26 Marzec 2014

Więcej...

Więcej w: Aktualności


PUBLICYSTYKA

życzenia w imieniu KSD na 70-lecie kapłaństwa o. Jerzego Tomzińskiego

News image

Przed cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski odprawiona została 16 kwietnia br. Msza Święta w intencji ojca generała seniora...

Środa, 16 Kwiecień 2014

Więcej...

Rząd: świadczenia podwyższone, teraz zabijajmy więcej dzieci

News image

Donald Tusk jedną ręką podwyższa świadczenia, drugą - wywiera presję, aby zabijać dzieci, które będą potrzebować pomocy. Donald Tusk pozwolił...

Poniedziałek, 14 Kwiecień 2014

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół. I znajomych. Falowanie bieżączki.

Miało już nie być o Smoleńsku, ale skoro sam do tego wracasz…  

Poniedziałek, 14 Kwiecień 2014

Więcej...

Obowiązek pamięci

News image

Anna Dąbrowska, KSD oddział TV w Częstochowie 4 kwietnia 2010 roku zdekapitowano Polskę. Jaka by ona była, gdyby nam...

Piątek, 11 Kwiecień 2014

Więcej...

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /9/

News image

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI  do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji    ...

Środa, 9 Kwiecień 2014

Więcej...

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /8/

News image

 Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /8/  do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji  ...

Wtorek, 8 Kwiecień 2014

Więcej...

Świńskie ryje. z "Dziennika chuligana". Autor: Witold Gadowski

News image

Dziennik chuligana http://www.stefczyk.info/gfx/arrow-rig

Poniedziałek, 7 Kwiecień 2014

Więcej...

Dr Aldona Ciborowska: Alchemicy ludzkiego ducha

News image

Współcześni „alchemicy”, chcąc „zarazić” ludzi „filozofią” przypadkowości i dowolności, systematycznie przeprowadzają program przebudowy mentalności, zagospodarowują przestrzeń publiczną, przestrzeń mediów,...

Poniedziałek, 7 Kwiecień 2014

Więcej...

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /7/

News image

 Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI  do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji    ...

Poniedziałek, 7 Kwiecień 2014

Więcej...

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /6/

News image

   do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji               na każdy dzień kwietnia...

Niedziela, 6 Kwiecień 2014

Więcej...

kolejna rozprawa wznowionego procesu represjonowanego w PRL red.Zygmunta Korusa

News image

Sprawiedliwość? Oj głupcze!...   Wczoraj (04.04.14) odbyła się kolejna rozprawa wznowionego procesu (sygn. III Ko 360/13) o zadośćuczynienie, jaki w...

Sobota, 5 Kwiecień 2014

Więcej...

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /5/

News image

 Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI  do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji    ...

Piątek, 4 Kwiecień 2014

Więcej...

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /4/

News image

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI    do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji  ...

Piątek, 4 Kwiecień 2014

Więcej...

Kaja Godek: Żakowski kładzie kawę na ławę, czyli jak propagatorzy aborcji od podziwu dla heroizmu płynnie przechodzą do nazistowskiej akcji T4.

News image

Osoba piastująca wysokie stanowisko państwowe, oddany orędownik „kompromisu" aborcyjnego, tłumaczyła mi kiedyś w trakcie spotkania, że powinnam się cieszyć z...

Piątek, 4 Kwiecień 2014

Więcej...

Zbiórka na projekt-kontynuację portalu ChwałaBohaterom.pl

Do: wiceprezes ZG KSD Szanowna Pani Anno! Jak wiadomo z moich ostatnich maili - trwa zbiórka na nowy projekt,...

Czwartek, 3 Kwiecień 2014

Więcej...

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /3/

News image

Jan Paweł II - słowa -     MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI  do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji...

Czwartek, 3 Kwiecień 2014

Więcej...

Z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, dyr. IPN - rozmawia red. Anna Dąbrowska

News image

”Na szczęście stało się inaczej” - z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem rozmawia red.  Anna Dąbrowska. Wywiad ukazał się w najnowszym numerze...

Czwartek, 3 Kwiecień 2014

Więcej...

Medycyna na właściwych torach

News image

'Przez dziesięciolecia wbijano do głowy studentom i lekarzom jeden z najlepiej utrwalonych w medycynie mitów o całkowitej nieuleczalności zespołu Downa....

Czwartek, 3 Kwiecień 2014

Więcej...

Obawiam się kanonizacji, ale dziś modlę się do Jana Pawła II

News image

Może nie tyle samej kanonizacji się boję, ile tego, co stanie się zaraz po niej. Dziewięć lat mija, odkąd nie...

Środa, 2 Kwiecień 2014

Więcej...

wspomnienia polskiego emigranta: "MÓJ LWÓW" - dr. Wiesław Piechocki o Ukrainie

News image

Mój Lwów dr. Wiesław Piechocki, Feldkirch/Austria   Od kilkudziesięciu lat słyszałem w uszach refren: „Pamiętaj synu, jest wiele miast...

Środa, 2 Kwiecień 2014

Więcej...

Rezygnacja SDP z udziału w spotkaniu EFJ w Moskwie

News image

31 marca 2014 r.   Decyzja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich o rezygnacji z udziału w dorocznym spotkaniu EFJ w...

Środa, 2 Kwiecień 2014

Więcej...

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /2/

News image

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI  do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji    ...

Środa, 2 Kwiecień 2014

Więcej...

Polecamy kwietniowy numer "Egzorcysty"

News image

27 kwietnia do Rzymu przyjadą miliony wiernych, żeby wziąć udział w kanonizacji dwóch papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII....

Wtorek, 1 Kwiecień 2014

Więcej...

Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI /1/

News image

 Jan Paweł II - słowa - MOTYWY ŻYCIA I NADZIEI  do rozważania, od rocznicy śmierci do kanonizacji    ...

Poniedziałek, 31 Marzec 2014

Więcej...

„Państwo rosyjskie dla Rosjan” czyli represje po Powstaniu Styczniowym

News image

Marek Gizmajer Po upadku Powstania Styczniowego Królestwo Polskie zostało sterroryzowane przez gererał-policmajstra Trepowa i urzędników rekrutujących się spośród wojskowych...

Czwartek, 27 Marzec 2014

Więcej...

Protest rodziców w Sejmie jak strajk w Hucie im. Lenina

News image

W środę 26 marca pojechałem do gmachu Sejmu w Warszawie, aby przekazać protestującym rodzicom dzieci niepełnosprawnych listy od władz Fundacji...

Czwartek, 27 Marzec 2014

Więcej...

Zabici 'jak trzeba'

News image

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ustaliła, że Wiesława S. i Agnieszka B. dostarczyły środków, które umożliwiały zbicie 65 osób. To prawie...

Wtorek, 25 Marzec 2014

Więcej...

Dr Aldona Ciborowska dla "Naszego Dziennika": Manifest rewolucji postnarodowej

News image

Kolejna fala socjalistycznej rewolucji, która ostatnio ogłasza siebie jako postnarodową, jak bezwonny narkotyk od kilkudziesięciu lat podporządkowuje sobie instytucje,...

Niedziela, 23 Marzec 2014

Więcej...

Ks. prof. Tadeusz Guz dla "Naszego Dziennika": Aneksja sprzeczna z prawem

News image

W kontekście aneksji przez Rosję Krymu, w świetle prawa międzynarodowego części globu przynależącej do Ukrainy, istnieje konieczność powrotu refleksji...

Niedziela, 23 Marzec 2014

Więcej...

Polonia Christiana – Spotkanie z twórcą i reżyserem Teatru Nie Teraz Tomaszem Żakiem

News image

Spotkanie miało miejsce miesiąc temu z górą, czasu. Tematem był Teatr. I to co się w nim złego dzieje....

Piątek, 21 Marzec 2014

Więcej...

Logowanie


Testament Ojca Mariana

ewangelia zycia

tvnp fides et ratio

gazeta_obywatelska

prawy.pl

prawy.pl

KSD RSS

feed-image KSD

Wykłady dr Wandy

wanda poltawska

VII konferencja KSD w Łodzi

Publicystyka

Teraz gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 131 gości 

Razem.tv