List otwarty Prezesa KSD do Przezesa TVP

Kraków, 5. 09. 2011 r.

Prezes ZG

Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

ks. dr Bolesław Karcz

ul. Kopernika 9

31-034 Kraków

Sz. P.

Prezes Zarządu TVP S. A.

JULIUSZ BRAUN

Telewizja Polska S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 WarszawaW dniu 29 sierpnia 2011 r. KSD - w oświadczeniu „Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy protestuje wobec zaangażowania telewizji publicznej w promowanie satanizmu” wyraziło swoje stanowisko co do udziału p. Adama Darskiego, ps. Nergal, w programie rozrywkowym pt.„The Voice of Poland”, którego emisja rozpoczyna się w programie 2 TVP. Oświadczenie KSD podjęte zostało przez niemalże wszystkie znaczące media internetowe, komentowane również przez prasę oraz stacje radiowe. W związku z brakiem reakcji, do dnia dzisiejszego, ze strony Krajowej Rady oraz Zarządu TVP na poruszony w naszym oświadczeniu problem, kiedujemy niniejsze pismo na ręce Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji p. Jana Dworaka oraz Prezesa Telewizji Polskiej S.A. p. Juliusza Brauna, jako list otwarty do obu Instytucji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma ustawowy obowiązek stania na straży interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Zwracamy uwagę, że udział ww p. Adama Darskiego w programie telewizji publicznej nie tylko, że nie jest zgodny z interesem publicznym, ale jest jawnym pogwałceniem zapisów w Ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w których wyraźnie jest podkreślone, że programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny: (...) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z tą samą Ustawą: 

Art. 10. 1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie(…);

3. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji.

4. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały tej Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez nadawcę działań w zakresie, o którym mowa w ust. 3. 
Oznacza to, że Przewodniczący Krajowej Rady ma ustawowy obowiązek zwrócenia się do nadawcy, który nie respektuje chrześcijańskiego systemu wartości o zaniechanie tego typu działań.

Zwracamy więc jeszcze raz uwagę na to, że udział Adama Darskiego w programie TVP jest równoznaczny z promocją w telewizji publicznej, a więc na koszt podatników, grupy satanistycznej, destrukcyjnej. TVP zatrudnia nie „pana Darskiego”,którego prywatne poglądy byłyby bez znaczenia, ale - Nergala, bowiem we wszelkich materiałach promocyjnych programu telewizja publiczna używa właśnie tego pseudonimu Adama Darskiego. TVP promuje tym samym tego Nergala, który na koncertach zespołu Behemoth drze Biblię, wulgarnie bluźni przeciwko Bogu, obraża i upokarza chrześcijan. TVP promuje Nergala m.in. zdjęciami z koncertów zespołu Behemoth, a więc z tych spektakli na których dokonywane są bluźniercze akty.

Telewizja publiczna promuje tego Nergala, który wcześniej – i nie przypadkiem - używał artystycznego pseudonimu Holocausto, zaś obecnie, równolegle z produkcją programu „The Voice of Poland” kręci klip do utworu pod tytułem „Lucifer”, w którym Adam Darski obwiesza się różańcami z odwróconymi krzyżami, pozuje z koroną cierniową złożoną z krzyży. Telewizja publiczna promuje tego Nergala, który na stronach internetowych zwraca się do swoich fanów pozdrowieniem „Heil Satan! godząc jednocześnie we wszystkich chrześcijan, nie zgadzających się na bezczeszczenie Pisma Świętego, drwiąc z nich jako z fanatyków religijnych.

Ze strony Krajowej Rady oraz Zarządu publicznej TVP S.A. oczekujemy zdecydowanych działań, które zakończą ten proceder.


Za ZG KSD

ks. dr Bolesław Karcz – Prezes ZGW załączniku oświadczenie:

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy protestuje wobec zaangażowania telewizji publicznej w promowanie satanizmu” z dnia 29 sierpnia 2011 r.

 

http://ksd.media.pl/component/content/article/1-news/393-ksd-protestuje-wobec-promocji-satanizmu-w-tvp

 

 

facebook_page_plugin

Logowanie