List otwarty ZG KSD do Przewodniczącego KRRiT ws. TV TRWAM

9 stycznia 2012 r.

 

Sz. P.

Jan Dworak

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa,

 

                Szanowny Panie Przewodniczący,

Z wielkim niepokojem przyjmujemy wiadomość o braku miejsca dla TV TRWAM na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, którym w imieniu Polaków dysponuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod Pana przewodnictwem. Niestety trudno przyjąć inną linię rozumienia problemu, jak dyskryminacja katolickiej telewizji, która jako jedyna istniejąca w Polsce próbuje podjąć się zadania ewangelizacji poprzez obraz telewizyjny. Ponadto, trzeba zobaczyć wiele tysięcy osób, które oglądają TV TRWAM i podatnikami, jak również płatnikami abonamentu, a zatem współfinansują projekt multipleksu i mają prawo do bezpłatnego odbioru TV TRWAM w naziemnej cyfryzacji, która daje możliwości dalszego jej rozwoju. Skoro multipleks będzie dostępny dla wszystkich opłacających abonament radiowo-telewizyjny, to żądamy udostępnienia miejsca na multipleksie dla TV TRWAM.

Chcemy przypomnieć, że multipleks nie jest prywatną inwestycją członków KRRiT, ale dobrem narodowym, gdzie w imię demokracji i pluralizmu powinien znaleźć się również głos katolików, a takim jest jedyna - na razie - o zasięgu krajowym katolicka TV TRWAM. Warto dodać, że właśnie TV TRWAM jest jedynym polskim medium, które towarzyszypielgrzymkom papieża Benedykta XVI. Jako jedyna transmitowałam.in. ostatni Światowy Dzień Młodzieży w Hiszpanii, podczas gdy inne stacje nagłaśniały wówczas przede wszystkim lewackie marginalne grupy, tworząc manipulacyjnie wrażenie, że to jest rzekomo „atmosfera”  tych spotkań młodzieży z Ojcem Świętym. Za obecność mediów toruńskich w Madrycie podziękował też kard. Stanisław Dziwisz, dostrzegając, że żadne inne z polskich stacji telewizyjnych nie transmitowały tych, tak ważnych dla katolików, wydarzeń. Ponadto, warto zauważyć uznanie Ojca Świętego Benedykta XVI dla działalności ewangelizacyjnej toruńskich mediów, w tym TV TRWAM, wyrażone z okazji 20-lecia powstania Radia Maryja.

Dziwne wydają się decyzje KRRiT, a zgoła fałszywe uzasadnienia tych decyzji, że wyznaczonym kryterium spełnionym przez inne stacje telewizyjne, które  otrzymały miejsca, miałoby być bogate spektrum na antenie bądź stabilność finansowa; przecież zaakceptowano oferty „raczkujących” stacji telewizyjnych, nawet także nieznanychtelewizyjnego dorobku.

W imię poszanowania demokracji, domagamy się przyznania miejsca na multipleksie dla TV TRWAM, jak również umożliwienia swobodnej realizacji misji ewangelizacyjnej poprzez media, do której zachęcał nas m.in. bł. Jan Paweł II, a teraz czyni to Ojciec Święty Benedykt XVI.

TV TRWAM ma takie samo prawo do miejsca na multipleksie, jak i inne stacje. Ponadto uważamy, że wszelkie tego typu decyzje powinny być transparentne i publicznie znane.

Oczekujemy na  odpowiedź na następujące pytania:

·        Dlaczego KRRiT nie informowała Lux Veritatis starającej się o przydział na multipleksie dla TV TRWAM o kolejnych etapach procesu koncesyjnego, jak również, z jakiego powodu KRRiT nie informowała o uchwałach (26.04.2011 i 6.07.2011 r.) dotyczących przyznania bądź odmówienia koncesji zainteresowanym stronom?

·        Wszelkie działania dotyczące w/w decyzji nie były dokładnie przedstawione, opisane i zamieszczone na stronie internetowej KRRiT i dlaczego brak w tym względzie transparentności?

·        Z jakiego powodu – prosimy o konkretne wskazania -  TV TRWAM nie otrzymała miejsca na multipleksie i co przeważa, że inne stacje je otrzymują?

·        Jakimi argumentami programowymi kieruje się KRRiT, odrzucając ofertę jedynej katolickiej stacji telewizyjnej, wobec faktu, że Polska jest krajem o społeczności w większości katolickiej i wyznanie to jest wiodące w całym dorobku historyczno-narodowym Ojczyzny?

 

Z poważaniem,

Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy:

ks. dr Bolesław Karcz - Prezes ZG KSD (Kraków)

Anna Pietraszek - Wiceprezes ZG KSD (Warszawa)

ks. dr Roman Piwowarczyk - Wiceprezes ZG KSD (Łódź)

Ewa Ablewicz-Rzeczkowska - ZG KSD (Warszawa)

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - ZG KSD (Kraków)

Bogusław Olszonowicz - ZG KSD (Gdańsk)

Agnieszka Piwar - ZG KSD (Warszawa)

Jerzy Wasiukiewicz - ZG KSD (Warszawa)

Anna Wiejak - ZG KSD (Warszawa)

alt

facebook_page_plugin

Logowanie

Nasz Patron

św. Franciszek Salezy
Nasz patron
św. Franciszek Salezy